Je kan het bijna niet gemist hebben en je inbox puilt waarschijnlijk uit van de mails hieromtrent: morgen 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet, GDPR, in voege. GDPR staat voor General Data Protection Regulation, of in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe Europese regelgeving vervangt de huidige Belgische privacywet.

GDPR? AVG?

GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet je vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens je verzamelt, hoe je deze data gebruikt en hoe je ze beveiligt (of je dit nu in een datacenter of in de cloud buiten de EU beheert). De basisbeginselen van de gegevensbescherming worden uitgelegd op de website gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/ en algemene informatie vind je op www.privacycommission.be.

Concreet?

Onze politiezone beschikt over een Data Protection Officer (DPO) die controleert of we voldoen aan de regelgeving en ons informeert en adviseert. Hij/zij is ook jouw aanspreekpunt voor vragen i.v.m. de bescherming van je eigen persoonsgegevens. Daarnaast hebben we een privacybeleid dat uitgeschreven is in een aantal duidelijke regels.

Je hebt eveneens het recht om kennis te nemen van de persoonsgegevens die de politiezone van jou verwerkt. Je kan steeds vragen om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen, te verwijderen of de verwerking te beperken. Als je van mening bent dat je privacy geschonden is kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De volledige verklaring kan je terugvinden onder Info > Privacy in het vierkant rechts.