De geldigheid van het theorie-examen en het voorlopig rijbewijs werd opnieuw verlengd omwille van de lange wachttijden voor het rijexamen. Concreet wordt de geldigheid van je theorie-examen en voorlopig rijbewijs verlengd tot en met:

  • 31 december 2021 wanneer de geldigheid vervalt tussen 16 maart 2020 en 30 september 2021;
  • 31 maart 2022 wanneer de geldigheid vervalt tussen 1 oktober en 31 december 2021.

 

Meer info: https://www.vlaanderen.be/coronamaatregelen-bij-rijopleiding-en-rijexamens?fbclid=IwAR2vEJQvIxCzJqV7HsUIPnI9eR7K45Tm-8etNeznYH9eWQ_NiTe430-YHOw