Vanaf 1 januari 2017 geldt in Vlaanderen een snelheidslimiet van 70 km/u op iedere weg buiten de bebouwde kom, die geen autosnelweg of 2x2-weg met middenberm is. Enkel waar een andere snelheid geldt, zal een bord staan

In de Kapelsestraat, rijd je binnen de bebouwde kom maximum 50 km/u. Bij het verlaten van de bebouwde kom richting Putte, staat opnieuw een bord C43, met vermelding van 50 km/u. Deze snelheidsbeperking geldt tot en met het volgende kruispunt, aan de Raymond Geelhanddreef. Vanaf dit kruispunt is de snelheidslimiet 70 km/u. Deze snelheid geldt tot aan het verkeersbord F1 (begin bebouwde kom) in de Ertbrandstraat.

 

 

Rij je vanuit Putte richting Kapellen, is de snelheidslimiet eveneens 70 km/u. Deze snelheid geldt in de Ertbrandstraat vanaf dat je de bebouwde kom verlaat tot bij verkeersbord C43 met vermelding van 50 km/u ter hoogte van de school Irishof in de Kapelsestraat. 

 

 

verkeersbord C43

 

Opgelet: ter hoogte van de school is de snelheid beperkt tot 30 km/u bij begin en einde schooltijd! Dit wordt aangegeven door elektronische verkeersborden die dan worden ingeschakeld. 

 

Meer info op http://70.vlaanderen/nl