Container of stelling plaatsen? Parkeerplaats voorzien voor een verhuiswagen of hoogtewerker? Werken gepland aan voetpad of rijbaan? 
Vraag minstens 10 werkdagen op voorhand een vergunning aan voor "ingebruikname van het openbaar domein". 

 

Vraag online jouw vergunning aan via de gemeente waar de werken gepland zijn:

Aanvraag Kapellen

Aanvraag Stabroek
 


Als particulier worden de verkeersborden door arbeiders van de gemeente minstens 24u op voorhand geplaatst op locatie (met beperking in tijd). Na afloop halen zij de borden weer op.  

Aannemers kunnen de gemeentelijke verkeersborden ook ontlenen voor maximum 4 dagen. Nadien dienen zij hun eigen borden te gebruiken.