Hoofdcommissaris Tom De Gent is korpschef van politiezone Noord. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps en voor de uitvoering van het beheer in dit korps.  

Hij informeert het politiecollege over de werking van het korps en over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat.