Directiecomité

Het directiecomité is samengesteld uit de korpschef en de commissarissen van de verschillende diensten.

Zij vergaderen wekelijks om het beleid en de strategie van de zone te bepalen. Ze nemen beleidsbeslissingen op het vlak van personeel, middelen en werking van het korps. 

Zonesecretaris

Samen met de korpschef bereidt de zonesecretaris de vergaderingen van politiecollege en politieraad voor. Bovendien ondertekent hij samen met de voorzitter de notulen van de vergadering. Deze notulen vermelden alle besproken onderwerpen en de beslissingen die genomen werden. 

De zonesecretaris is tevens secretaris van de zonale veiligheidsraad en het vakbondsoverleg van de politiezone.