Zonaal Veiligheidsplan

Het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) is een beleidsplan dat onze doelstellingen vastlegt en bepaalt welke problemen prioritair worden aangepakt. 

Het huidige ZVP loopt van 2020 tot 2025. We focussen op volgende prioriteiten:

- algemene prioriteit veiligheid en leefbaarheid: flexibel werken
- prioriteit verbetering beeldvorming (o.a. ANPR)
- prioriteit verkeersveiligheid en -leefbaarheid: oorzaken van zware verkeersongevallen aanpakken
- prioriteit gerechtelijk: verhogen van de ophelderingsgraad
- prioriteit overlast: werken met VIP (very important places) -zones

Aan de hand van het zonaal veiligheidsplan worden er actieplannen uitgewerkt. Deze plannen bakenen de wettelijke sfeer af waarbinnen bepaalde fenomenen worden aangepakt. Tevens houden de actieplannen rekening met de noden en eisen van het parket van de Procureur des Konings. 

 

Zonale veiligheidsraad

De raad is een systematisch overleg tussen de burgemeesters van Kapellen en Stabroek, de Procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie. Daarnaast kunnen ook deskundigen uitgenodigd worden om deel te nemen aan het overleg. 

De zonale veiligheidsraad heeft drie opdrachten:

- bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan
- bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie
- evalueren van de uitvoering va het zonaal veiligheidsplan

 ZVP 2020-2025