Het is van groot belang dat kleuters leren over de politie en hun rol in de samenleving.
Dit helpt hen niet alleen vertrouwen en respect voor autoriteit op te bouwen,
maar het leert hen ook hoe ze in noodsituaties moeten handelen.
 
Om dit te bevorderen, kunnen scholen de politie uitnodigen voor een bezoek,
of langs ons kantoor komen. Deze interacties maken de lessen levendiger
en tastbaarder voor de kinderen.
 
Samen werken we aan het creëren van een veilige en bewuste generatie.