Op 11 mei voerden de lokale besturen Kapellen en Stabroek samen met de politiezone Noord een multidisciplinaire controle op verschillende handelszaken. Deze vond plaats met ondersteuning van het ARIEC (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) Antwerpen van de Federale Politie en in overleg met FGP, het Parket en het Arbeidsauditoraat. Het ging om controles in de horecasector. De controle kwam er op vraag van politiezone Noord en kadert in de bestuurlijke aanpak.

De lokale overheden van politiezone Noord organiseerden een actie naar aanleiding van vermoedelijke wanpraktijken in de bedrijfsvoering van een aantal horecazaken op hun grondgebied. Het hoofddoel van de controle was nagaan of de betrokken horecazaken zich houden aan de verschillende regelgevingen en zich niet bezighouden met illegale activiteiten die de lokale economie ondermijnen.

Het multidisciplinaire team bestond bij deze controle uit de besturen en Lokale Politie en volgende inspectiediensten: dienst vreemdelingenzaken (DVZ), economische inspectie, rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ), rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA), toezicht op de sociale wetten (TSW), federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

 

Uiteindelijk zijn vier horecazaken gecontroleerd.

In totaal werden voor zwartwerk 3 processen-verbaal opgesteld, 1 proces-verbaal van waarschuwing voor inschrijving KBO maar ook 3 processen-verbaal voor waarschuwing voor het ontbreken van de prijslijst aan de deur, de etikettering op de frisdrank, informatie op Facebook en de informatieverplichtingen op de website.

Voor algemene hygiëne, roken en ongedierte zijn 3 processen-verbaal opgemaakt en werd 1 zaak een sluiting opgelegd door FAVV.

Er is 1 persoon aangetroffen die gezocht werd voor verhoor met vrijheidsbeneming, deze is voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Tijdens de controle werd ook een slachtoffer van mensenhandel aangetroffen, deze is overgebracht naar Brussel.

 

De lokale overheden van Kapellen en Stabroek willen voorkomen dat lokale handelszaken worden gebruikt voor criminele inmenging en overlast veroorzaken in de buurt. Daarom keurden de besturen een lokaal politiereglement goed waarin staat dat handelszaken aan regels zijn onderworpen om zo te voorkomen dat de criminele wereld de lokale economie infiltreert. Het handhaven kadert mee in het opvolgbeleid.