Vanaf vandaag is het nieuwe aangiftesysteem voor de registratie van bewakingscamera’s beschikbaar. De nieuwe Camerawet voorziet dat de aangifte verplicht, maar wel gratis is. Het kan gaan om een camera in de supermarkt, op een bedrijventerrein, maar ook aan je huis, op je oprit, … Privécamera’s vallen namelijk ook onder de nieuwe wetgeving. Politiediensten zullen in de toekomst gebruik kunnen maken van de beelden om misdaden sneller op te lossen.

Verplicht registreren

Op het nieuwe platform www.aangiftecamera.be moeten alle bewakingscamera’s aangegeven worden, ook degene die voordien al geregistreerd werden via het elektronisch loket van de CBPL. Er geldt een overgangsperiode om iedereen de tijd te geven om dit in orde te brengen. Nadien moet je de aangifte jaarlijks valideren. Wanneer je een nieuwe camera installeert, registreer je die ook. Doe je geen aangifte, dan riskeer je een boete van 100 tot 20.000 euro.

“Smile, je wordt gefilmd”

Daarnaast ben je verplicht een pictogram aan te brengen “dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt”, om te informeren dat je gefilmd wordt. Dat pictogram, dat we allemaal wel kennen, is bij Koninklijk Besluit vastgelegd. Meldingen als “smile, je wordt gefilmd” zijn dus niet voldoende en verborgen camera’s zijn uit den boze. Het is immers strafbaar om iemand te filmen zonder zijn/haar voorafgaande toestemming. Het betreden van een plaats waar een pictogram de camerabewaking aangeeft, geldt als voorafgaande toestemming van de gefilmde persoon.

Register bijhouden

Onder het pictogram moeten de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden staan. Op die manier kan iedereen die gefilmd wordt contact opnemen met die persoon. Je bent volgens de nieuwe Camerawet eveneens verplicht een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden. Dit moet schriftelijk (op papier of digitaal) gebeuren.
Op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit vind je een model om hiervoor te gebruiken.

Uitzonderingen

De burger die in zijn eigen woning een bewakingscamera installeert “voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden”, moet geen aangifte doen of een pictogram ophangen. De uitzondering is dus van toepassing voor camera’s binnenshuis of in je tuin, zolang ze enkel op privéterrein gericht zijn en geen personen filmen zonder hun toestemming. Ook nepcamera’s of videoparlofoons vallen niet onder de Camerawet.

Meer info of vragen?

Er komt wel wat bij kijken. Voor meer gedetailleerde informatie of vragen kan je terecht op de website www.besafe.be, de helpdesk “Camera” op het nummer 02 739 42 80 of op het e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..