Vanaf 1 juli 2022 gelden de nieuwe verkeersregels voor de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (E-steps en dergelijke) van kracht.
 
 
- Maximum 25km/u
- Minstens 16 jaar
- Verboden om passagiers te vervoeren
- De gebruiker wordt gelijkgesteld met fietser: niet op het voetpad rijden, geen fietspad dan rij je op de rijbaan.
  In voetgangerszones geven verkeersborden aan of fietsers wel/niet toegelaten zijn. 
  Niet toegelaten dan rij je stapvoets!
- Voorzien van een geluidstoestel (bel)
- Reflectoren verplicht
- algemene regel over verlichting: gebruik van lichten als zichtbaarheid < 200 m, vallen van de avond,…
- voorzien van zadel (+54cm) wordt niet aanzien als voortbewegingstoestel=niet toegelaten openbare weg
  tenzij goedgekeurd als bromfiets