De omschakeling naar het winteruur brengt meer risico's op ongevallen met zich mee. Het is een uur vroeger donker en dat heeft vooral gevolgen voor voetgangers. Zo blijkt uit statistieken van het BIVV dat er in de avondspits een stijging is met 63% van het aantal dode en zwaargewonde voetgangers na een ongeval. Het is dus het ideale moment om zowel voetgangers als autobestuurders nog eens aan de belangrijkste voorzichtigheidsregels te herinneren.

De overschakeling naar het winteruur is de start van een risicovolle periode. Van oktober tot november stijgt het aantal letselongevallen met voetgangers in de avondspits met 28%. Het aantal zwaargewonde en doden bij voetgangers neemt zelfs met 63% toe. Er zijn dus niet alleen meer ongevallen, ze zijn ook ernstiger. Zo registreerde het BIVV 17 dode voetgangers per 1000 letselongevallen in oktober ten opzichte van 34 doden per 1000 ongevallen na het veranderen van het uur. Het is aannemelijk dat de ongevallen gebeuren aan een hogere impactsnelheid na het veranderen van het uur door een verminderde zichtbaarheid.

Deze problematiek heeft dus niets te maken met een verandering in bioritme maar de belangrijkste factor is het feit dat trajecten die normaal gezien in het licht gebeuren, nu in schemering of in het donker afgelegd moeten worden. 

Ook fietsers zijn meer betrokken bij ongevallen… ook ’s avonds.

Wat fietsers betreft, speelt de verandering van het uur minder een rol. Het is eerder het verkorten van de dagen die een effect heeft. Zo heeft het BIVV vastgesteld dat er bijna 6 keer meer ongevallen met fietsers gebeuren bij zonsopgang en het vallen van de avond in oktober dan in juni bijvoorbeeld. Hoewel er waarschijnlijk veel meer fietsers in de lente rondrijden dan in de herfst. Het aantal fietsongevallen tijdens de dag vermindert met 30% tussen juni en oktober.

Tips voor voetgangers/fietsers

Om niet verrast te worden door de omschakeling naar het winteruur is het enorm belangrijk dat je als voetganger goed zichtbaar bent. Een reflecterend vestje of andere reflecterende kledij zorgen ervoor dat je als voetganger en fietser veel beter opgemerkt wordt door automobilisten. Met reflecterende kledij word je immers al tot op 150 meter opgemerkt. Met donkere kledij zien autobestuurders je slechts vanop 20 meter. Reflecterende kledij kan dus je leven redden want een wagen heeft aan 50km/h op een droog wegdek 26 meter nodig om te stoppen. Op een nat wegdek is dat zelfs 33 meter. Als je dus iets donker aanhebt, kan een wagen dus nooit tijdig stoppen aan 50 km/h.

 

Voetgangers moeten ook opletten bij het oversteken. Voorrang hebben, wil niet zeggen dat je zomaar blindelings moet oversteken. De wegcode is duidelijk: je moet rekening houden met de naderende voertuigen. Steek dus niet over zonder te kijken, en doe dat zeker niet als het halfdonker is.

Tips voor autobestuurders

Het is van het grootste belang dat autobestuurders hun rijgedrag aanpassen aan de verminderde zichtbaarheid. Dat kan door voorrang te verlenen aan de voetgangers, zeker te vertragen bij zebrapaden en niet in te halen bij het naderen van een oversteekplaats. De wegcode stelt dat autobestuurders een oversteekplaats met matige snelheid dienen te naderen. Het is echter beter om vooruitziend te zijn en te anticiperen door te vertragen. Een autobestuurder zou in staat moeten zijn om voor elke oversteekplaats te stoppen: het zou kunnen dat voetgangers zonder te kijken zomaar oversteken.

Karin Genoe, Afgevaardigd Bestuurder BIVV:’ Goed zichtbaar zijn is het hele jaar door belangrijk voor voetgangers en fietsers. Toch is het nodig om extra te waarschuwen bij de omschakeling naar het winteruur. Er gebeuren vooral ’s avonds bij het vallen van de avond nog te veel ongevallen die vermeden kunnen worden door een verbeterde zichtbaarheid. Daarnaast moeten ook autobestuurders waakzaam zijn. Belangrijk is om zeker de snelheidslimieten te respecteren en hoffelijk te zijn bij het benaderen van een oversteekplaats.’ 

(Bron: BIVV)