https://www.om-mp.be/nl/artikel/persbericht-antwerpen-31-positieve-meldingen-op-2-jaar-meldpunt-illegale-drugsproductie:

Het meldpunt www.drugsplantageontdekt.be voor anonieme meldingen van drugslabo’s, - plantages en – afval leverde op twee jaar tijd maar liefst 31 positieve meldingen op. Op basis van een melding werd gisteren nog een plantage in Deurne aangetroffen. "De cijfers tonen aan dat de burgers in alle anonimiteit mee onze ogen en oren willen zijn en samen met ons de strijd willen aanbinden tegen de drugscriminaliteit en alles wat daar mee gepaard gaat", klinkt het bij parket, politie en de provinciegouverneur.

Het meldpunt www.drugsplantageontdekt.be werd op 15 december 2021 voorgesteld. Het is een gezamenlijk initiatief van het parket van Antwerpen, de politiediensten en de gouverneur van de provincie Antwerpen Cathy Berx in de strijd tegen de illegale productie van drugs. Die strijd blijft helaas nodig, want illegale drugsproductie kan erg gevaarlijke situaties en overlast veroorzaken. Drugsplantages en – labo’s verhogen de kans op brand en explosies aanzienlijk met grote risico’s voor omwonenden, toevallige voorbijgangers, de hulp – en veiligheidsdiensten. Ook de overlast om en rond drugspanden is groot. Drugsafval kan leiden tot ernstige verwondingen van mens en dier en zware milieuschade veroorzaken.

Het meldpunt helpt burgers bij het herkennen van verdachte situaties. Bovendien kunnen burgers verdachte situaties op het meldpunt signaleren via een online formulier. Alles verloopt volstrekt anoniem.

Twee jaar meldpunt in cijfers

Het aantal meldingen via de website drugsplantageontdekt.be nam in 2023 aanzienlijk toe. Eind 2022 werden er 263 meldingen geregistreerd. Vandaag staat de teller op 723. Een mogelijke verklaring zou de toegenomen naamsbekendheid kunnen zijn. Dat blijkt alleszins ook uit de bezoekerscijfers op de website : 22.019 bezoekers in 2022 tegenover 26.175 in 2023 tot op vandaag.

Op twee jaar tijd leverde het meldpunt 31 positieve meldingen op. Door een melding werd gisteren nog een plantage met 378 planten en 250 stekken ontdekt in de Alfons Schneiderlaan in Deurne.

In februari trof PZ Regio Turnhout een plantage aan in Lille. De verantwoordelijken werden begin november in eerste aanleg veroordeeld met gevangenisstraffen tot 40 maanden. Na een melding vond de politie in maart dit jaar in een rijhuis in Burcht (Zwijndrecht) een plantage met meer dan 1.400 planten. In het onderzoek bleek er een link te zijn met een nog groter onderzoek dat al liep bij het parket Oost-Vlaanderen. De feiten werden toegevoegd aan dat dossier en zijn nog in onderzoek.

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft begin november 5 mensen aangehouden in een drugsonderzoek dat werd gestart na een positieve melding van dumping van drugsafval in een natuurgebied in Turnhout.  Dat onderzoek leidde ook naar een drugslabo in een varkensboerderij in Bekkevoort (Vlaams-Brabant). De politie trof er niet enkel een labo aan, maar ook overleden en zwaar zieke dieren. 200 varkens hebben het uiteindelijk niet overleefd.

Deze maand heeft de politie nog labo’s van synthetische drugs opgerold in Lier en Zoersel.

Gouverneur Cathy Berx, Procureur des Konings Franky De Keyzer en Directeur-Coördinator van de Federale Politie Antwerpen Freddy Rottiers zijn blij dat de mensen de weg naar het meldpunt steeds beter vinden. Ze willen de mensen uitdrukkelijk bedanken voor het melden van verdachte situaties die voor deze mooie resultaten hebben gezorgd.

 “De illegale drugsproductie evenals de criminaliteit en de overlast die daarmee gepaard gaan, namen ook het afgelopen jaar niet af”, vult gouverneur Cathy Berx aan. “Het meldpunt is en blijft dan ook noodzakelijk.  De risico’s op het vlak van veiligheid, gezondheid en onze leefomgeving blijven helaas zeer  groot. Dat is niet anders voor risico’s  van drugsgebruik en drugsverslaving.”

Ook de Directeur-Coördinator van de Federale Politie Antwerpen Freddy Rottiers reageert tevreden op de balans na twee jaar meldpunt: “Alle meldingen worden door ons onderzocht want elk van hen kan leiden tot het oplossen van een zaak. Daar zijn deze cijfers een mooi voorbeeld van.”

Daar sluit Procureur des Konings Franky De Keyzer zich bij aan: “Veiligheid is een zaak van iedereen en de inwoner van de provincie Antwerpen beseft dat beter dan wie ook. Als we de drugmarkt willen verstoren, dan moeten we dit samen doen en samen blijven doen.”