Vandaag werkten onze inspecteurs samen met de leerlingen van de eerste graad GO!TAK Stabroek om hen vaardigheden en do’s en dont’s bij te brengen over conflicten en sociale media.

We zien steeds vaker filmpjes opduiken van vechtpartijen en andere conflicten. Posten op social media is zo gebeurd maar hulpdiensten bellen of hulp aanbieden is dan weer moeilijker.

Wij werkten interactief met de leerlingen om hen te leren hoe je het beste hulp kan inroepen en deze beelden op een positieve manier kan gebruiken door ze te geven aan de juiste instanties.

De leerlingen leren inzien wat je kan aanrichten door conflicten op sociale media te laten escaleren, meningsverschillen niet meer kunnen uitpraten, racistische taal, discriminatie en aanzetten tot bepaald gedrag, hier koppelen we telkens terug naar social media waar je meer durft en doet.

Ook frissen we alle verkeersregels op rond steps, speed pedelecs, hoffelijkheid in het verkeer,…
Naast de verkeersregels doet ook ons gedrag veel in het verkeer en koppelen we weer terug naar social media.

In de namiddag gaan de jongeren samen met hun leerkrachten verder in kleine groepen “social media en je eigen gedrag” in de praktijk brengen.

Ook wij passen ons aan en proberen iedereen op een positieve manier te bereiken!