Tips voor ouders:

- Stel het eerste glas alcohol zo lang mogelijk uit. Als algemene richtlijn wordt aangeraden: tot 16 jaar geen alcohol

- Maak je kind weerbaar. Maak tijd voor een babbel en laat voelen dat je er voor je kind bent. Respecteer de ideeën van zoon of dochter, ook al klinken die soms ondoordacht of naïef in jouw oren.

- Hou discreet een oogje in het zeil. Geef je kind voldoende zelfstandigheid maar zorg er ook voor dat je weet waar je kind uithangt. 

- Maak duidelijke afspraken over wat kan en wat niet. Vertel dus duidelijk wat je verwacht en wat de gevolgen zijn als de afspraken niet nageleefd worden. 

- Geef zelf het goede voorbeeld. Jouw eigen gewoonten hebben ook invloed op het gedrag van je kinderen. 

- Als je denkt dat je kind drugs gebruikt, is het normaal dat je boos wordt of panikeert. Probeer die gevoelens zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Ook dan is een rustig gesprek de beste optie. 

 

Meer info over alcohol en drugs vind je terug op www.druglijn.be of je kan telefonisch terecht op het nummer 078 15 10 20. 

 

Drugsplantage? Surf naar het meldpunt!

Je kan via het online formulier een verdachte situatie melden.

www.drugsplantageontdekt.be

Dit kan gaan over een drugsplantage, een drugslabo of lozen van chemisch afval.

In dit online formulier kan je de situatie kort beschrijven en/of foto's toevoegen. Je kan ook aanduiden of de politie je mag contacteren maar je kan ook anoniem blijven.

De meldingsformulieren komen uiteindelijk terecht bij de bevoegde politiediensten.