Politiezone Noord organiseert in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken een bevolkingsonderzoek. Wij willen hiermee polsen naar uw mening over veiligheid en de werking van onze politiezone. De resultaten geven ons de kans om ons beleid beter af te stemmen op de behoeften van de bevolking.

Het onderzoek peilt naar verscheidene veiligheidsthema’s, zoals mogelijke buurtproblemen, (on)veiligheidsgevoel, slachtofferschap, preventie en ten slotte uw mening over de werking en het contact met de politie.

Een aantal inwoners van de gemeenten Kapellen en Stabroek wordt op toevallige wijze, via een steekproef, geselecteerd. Zij zullen vanaf half maart een enquête in hun brievenbus vinden. Deelnemen is eenvoudig: u kan de vragenlijst digitaal of op papier invullen en gratis terugsturen. De verwerking van uw gegevens gebeurt volledig anoniem.

Indien u geselecteerd werd om deel te nemen aan het onderzoek, vragen wij u om zeker de tijd te nemen om de vragenlijst in te vullen. Uw mening helpt ons om de dienstverlening van onze politiezone steeds te blijven verbeteren.

Alvast bedankt voor uw medewerking!