De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal word je als burger bevraagd over je (on)veiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen werden op toevalligerwijze (steekproef) geselecteerd en zullen een vragenlijst in de brievenbus ontvangen.


Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.


De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van je gemeente. Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Jouw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.


Concreet worden de verschillende vragenlijsten half oktober dit jaar verspreid. Wie via een statistische toevalssteekproef wordt geselecteerd, zal de enquête in de brievenbus krijgen. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.


Alvast bedankt voor je deelname!