Gouverneur Cathy Berx vaardigt voor de hele provincie Antwerpen een verbod uit op het bij zich hebben van vuurwerk en het gebruik ervan. Tot en met 15 januari 2021 is het voor het volledige grondgebied van de Provincie Antwerpen verboden om ontploffend vuurwerk, feestvuurwerk (behalve categorie F1) en seinvuurwerk bij zich te hebben. Het verbod is aanvullend op het nationale verbod op het gebruik van bepaalde pyrotechnische artikelen, zoals geregeld bij ministerieel besluit van 28 november en komt er o.m. op vraag van de burgemeesters uit de provincie.

- Voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen is het verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten in de openbare ruimte of wanneer de kans bestaat dat het afgevuurde materiaal terecht kan komen op of in de openbare ruimte.

- In de openbare ruimte van het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen is het zichtbaar particulier bezit, het vervoer, het tonen, uitstallen evenals elke voorbereidende handeling voor het ontsteken of doen knallen of oplaten van de in artikel 1 vermelde producten, verboden tot en met 15 januari 2021.

- Tot en met 15 januari 2021 is het voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen verboden om ontploffend vuurwerk, feestvuurwerk (behoudens categorie F1) of seinvuurwerk, bij zich te hebben zonder toelating van een bevoegde autoriteit. Minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen nooit in het bezit zijn van vuurwerk, behalve als dit wettelijk is toegelaten.

- Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking tot en met 15 januari 2021.

 

De politieverordening kan je hier nalezen.