De jaarlijkse winter BOB-campagne liep af op 29 januari en de resultaten van de controles in onze zone zijn binnen. Van de 453 gecontroleerde bestuurders bliezen er 10 'alert' en 23 'positief'. Er werden ook 12 rijbewijzen ingetrokken. Dit betekent dat 7,28% onder invloed reed, een cijfer dat in onze zone hoger ligt dan het provinciale gemiddelde. Ook dit jaar planden we de controles gericht in, rekening houdend met risicomomenten en -plaatsen verspreid over de hele zone.

Deze campagne mag er dan misschien wel op zitten, wij blijven inzetten op verkeersveiligheid en blijven regelmatig controleren doorheen het hele jaar. Rijden onder invloed van alcohol verhoogt de kans op een ongeval namelijk spectaculair: met 0,5 promille alcohol is de kans op een ongeval 40% groter dan in nuchtere toestand. Met 1,5 promille maak je zelfs 20 keer meer kans op een ongeval!

Een gewaarschuwd man (of vrouw) is er twee waard!