Eind september werden twee zwanen dood aangetroffen in het gemeentepark van Kapellen. Drie andere zwanen stierven de dagen nadien. Er bestond een vermoeden dat de dieren vergiftigd werden. Politiezone Noord startte een onderzoek op. 

Een toxicologisch onderzoek geeft aan dat de zwanen stierven aan botulisme. Bij de onderzochte zwaan werd botulisme type C gedetecteerd.