Sinds enkele weken prijst een firma zichzelf via de telefoon aan om in opdracht van de gemeente Stabroek een waterstaal te nemen van je kraantjeswater. De gemeente Stabroek of Pidpa heeft geen opdracht of samenwerking met deze firma. De firma probeert via deze truc een waterbehandelingstoestel te verkopen. Laat je niet vangen door verkoopstrucjes.

Weet goed wat je ondertekent! Vraag bedenktijd alvorens een overeenkomst of bestelbon te ondertekenen en informeer zo nodig bij Pidpa (0800 90 300) of bij de gemeente Stabroek (03 210 11 60) als hun namen worden misbruikt. Meer info over hoe Pidpa echt te werk gaat en deze praktijken vind je op de website van Pidpa. Zet nooit een handtekening onder een document waarin staat dat je de 'verkoper' hebt uitgenodigd om thuis langs te komen. Je loopt dan immers het risico om je recht om de koop-verkoop te herroepen binnen een termijn van 7 dagen te verliezen.

Klacht neerleggen tegen agressieve of misleidende marktpraktijken kan dit bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Ben je slachtoffer van twijfelachtige praktijken van een persoon (en niet van een betrouwbare onderneming) die bijvoorbeeld geld eist of met een list andere info heeft ontfutseld, doe dan aangifte bij ons. 

 

 

Bronnen: gemeente Stabroek, Pidpa, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

 

Van 1 tot 11 juli wordt wordt er gewerkt aan de middengeleider op de Hoge Weg ter hoogte van het kruispunt met 's Hertogendijk en de Grote Molenweg. De kasseien van de middengeleider worden vervangen door printbeton. De Hoge Weg zal afgesloten zijn voor het autoverkeer, uitgezonderd voor bussen. Plaatselijk verkeer voor de Hoge Weg moet aanrijden via de kant van Krekelenberg. Doorgaand verkeer wordt lokaal omgeleid. 

 

 

 

Vorige week hield Politiezone Noord een actie aan de ovonde in het centrum van Kapellen en aan het station. Op minder dan 2 uur tijd stelden we 35 overtredingen vast bij voetgangers en fietsers, maar ook bij sms’ende autobestuurders.

Naar aanleiding van klachten over voetgangers die de Antwerpsesteenweg oversteken tussen het Kruidvat en de Vredestraat zonder gebruik te maken van de oversteekplaats voor voetgangers, hielden we hier vorige week anoniem toezicht. We stelden vast dat er inderdaad veel voetgangers onveilig oversteken. Het kan er zeer druk zijn, veel auto’s voegen er in en wisselen van rijstrook,… waardoor er weinig ruimte is om voetgangers ook nog in het oog te houden. In het verleden gebeurde hier zelfs al een dodelijk ongeval met een overstekende voetganger. Hou het dus veilig en maak gebruik van de zebrapaden.
Een overtreding die we ter plaatse ook vaak vaststelden, is het links afslaan van fietsers vanuit de Vredestraat om vervolgens de ovonde over te steken op het zebrapad. Fietsers zijn hier nochtans verplicht om, net zoals de auto’s, rechtsaf te slaan. Het blauwe gebodsbord dat de verplichte rijrichting aanduidt, geldt immers eveneens voor fietsers. Wil je toch linksaf, dan is het toegelaten om dat met de fiets aan de hand te doen.

 Vervolgens controleerden we aan het station van Kapellen op foutief afslaande bestuurders vanuit de Koolkaai. Als je uit die straat komt en de spoorweg wil oversteken, ben je verplicht om rechts af te slaan en rond het pleintje te rijden. Dezelfde gebodsborden als aan de Vredestraat gelden hier.

 

Ten slotte kreeg een aantal bestuurders een pv voor gebruik van de gsm achter het stuur. In 90% van de gevallen waren ze aan het sms’en, wat tot nog gevaarlijkere situaties kan leiden dan bellen achter het stuur. Laat je in ieder geval tot geen van beide verleiden.

 

 

De lokale recherche van politiezone Noord pakte vorige week een vermoedelijke dealer van cannabis op.

Bij een huiszoeking in de woning van de verdachte, vond de recherche 156 zakjes cannabis, een digitale weegschaal, cash geld en een kweektent met enkele cannabisplanten.

De verdachte, een 27-jarige man uit Kapellen, werd gearresteerd.  

 

 

Enkele dagen later rolden de speurders van politiezone Noord een cannabisplantage op in Stabroek. De recherche trof er bij een huiszoeking 344 cannabisplanten aan, in een bergruimte in de woning en in het tuinhuis.

De verdachten, een 56-jarige man en een 54-jarige vrouw uit Stabroek, werden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Ze werden beiden aangehouden.

Een onderzoek van de lokale recherche van politiezone Noord leidde naar twee verdachten van drugshandel. Een 30-jarige man en zijn 37-jarige vriendin, worden ervan verdacht verdovende middelen te verkopen, onder andere in Kapellen, Stabroek en Ekeren. Ook vanuit hun woning in Deurne zou het koppel verdovende middelen verkopen.

Bij een huiszoeking bij de verdachten, werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. In de woning vonden de speurders 453 XTC-tabletten, speed, ketamine en MDMA. Ze troffen eveneens een CO2-pistool, twee bijlen, een jachtmes, en meer dan 1.500 euro cash aan.

Beide verdachten werden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. 

 

Toename van het aantal speed pedelecs

Speed pedelecs komen steeds vaker voor in het verkeer.  Met deze snelle elektrische fiets kan je op een milieuvriendelijke manier grote(re) afstanden afleggen. Uiteraard gelden er ook een aantal verkeersregels voor bestuurders van speed pedelecs. Zo zijn zij eveneens verplicht om steeds hun snelheid en rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden. Dit wil zeggen dat ze rekening moeten houden met andere weggebruikers, weersomstandigheden, verkeersdrukte, zicht ,... 

Een goede kennis én toepassing van de verkeersregels door bestuurders van speed pedelecs bevordert de verkeersveiligheid. Bovendien groeit hiermee de positieve bejegening van deze vrij “nieuwe” vorm van verkeer in het straatbeeld.

Verplichtingen voor de bestuurder van een speed pedelec: 

  • Dragen van een valhelm
  • Minimumleeftijd: 16 jaar
  • Rijbewijs voor bromfiets (of hogere categorie van motorvoertuigen) bij hebben
  • COC (Certificaat van overeenstemming) voor de speed pedelec bij hebben
  • Speed pedelec ingeschreven bij DIV – Inschrijvingsbewijs bij hebben – nummerplaat op fiets
  • Verzekeringsbewijs motorrijtuig (verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid) bij hebben wanneer de motor autonoom kan werken zonder trappen

Snelheid en gedrag tegenover andere weggebruikers

Hou steeds rekening met de andere weggebruikers, in het bijzonder op het fietspad, maar ook op bijvoorbeeld een fietsostrade of fietssnelweg. Je bent niet alleen op de weg en je hoeft niet altijd en overal 45 km/u rijden! Hou bovendien verkeersborden en verkeersregels in het oog. Zo geldt bijvoorbeeld de maximumsnelheid van 30 km/u opgelegd door een verkeersbord of in een fietsstraat ook voor speed pedelec-bestuurders.


Plaats van de speed pedelec op de openbare weg

Waar mag of moet je rijden als bestuurder van een speed pedelec? 

Het gebruik van een gemengd voet- en fietspad (met verkeersbord D9 of D10) is ALTIJD VERBODEN!

Het gebruik van voorbehouden wegen door de speed pedelec-gebruiker wordt geregeld door verkeersborden overeenkomstig de door de wegbeheerder (bvb. de gemeente) gemaakte keuze.

Deze wegen mogen enkel worden gebruikt wanneer het verkeersbord dat effectief toelaat.

 

Politiezone Noord zal zowel voor Kapellen als voor Stabroek de grote fietsassen (her)bekijken om na te gaan waar speed pedelecs momenteel toegelaten/gewenst zijn. Vervolgens zullen eventuele aanpassingen uitgevoerd worden in samenspraak met de gemeentebesturen. 

 De speed pedelec is sinds 1 oktober 2016 opgenomen in het verkeersreglement. Er wordt verwacht dat de wetgeving i.v.m. de speed pedelecs in de toekomst nog zal wijzigen, o.a. op vraag van het Fietsberaad Vlaanderen. Zo denkt men o.a. aan een richtinggevende maximumsnelheid in het kader van een snelheidsbeleid op de fietsinfrastructuur. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd …