Ben je slachtoffer of getuige van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag? Of ben je een familielid of vriend van het slachtoffer? Op de website www.slachtofferzorg.be vind je info over hoe je een ingrijpende gebeurtenis kan verwerken, waar je terecht kan, wat je moet regelen, ...

Ook bij PZ Noord hebben we gespecialiseerde collega’s die opgeleid zijn om slachtofferhulp te bieden. Bij hen kan je ook terecht voor hulp en advies. Meer info op http://www.pznoord.be/index.php/2-uncategorised/92-slachtofferzorg-2.

 

Het is de week van de acties. Naast de grenscontrole in samenwerking met de Nederlandse politie gisteren, namen we vorig weekend deel aan de provinciale WODCA-actie (Weekend Ongevallen Door Controles Aanpakken). Daarbij werden in de nacht van zaterdag op zondag 108 bestuurders gecontroleerd, waarvan er 2 positief bliezen. Bij 1 van hen werd ook het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

Maandagochtend namen we dan weer deel aan de nationale actie “trespassing” en hielden we controles in burger aan de spoorwegovergangen in onze zone. Vier personen werden beboet voor het negeren van het geluidssignaal en het rode licht aan de spoorwegovergang. Ter hoogte van het station van Kapellen stelden we verschillende overtredingen vast voor het negeren van verkeersbord D1 komende van de Koolkaai. Het is daar niet toegestaan om vanuit de Koolkaai onmiddellijk links naar de spoorwegovergang te rijden.

 

 

Putte / Woensdrecht (NL) - Gisteren hielden Politiezone Noord en politiecluster Woensdrecht (NL) een gezamenlijke controle op Belgisch grondgebied, dicht bij de grens. Het hoofddoel van de actie was controle van voertuigen en personen om te kijken of deze mogelijk betrokken zijn geweest bij inbraken. 

Op zes verschillende locaties langs de grens in België werden controles uitgevoerd. We hebben 9 processen-verbaal uitgeschreven en 4 pv's van waarschuwing uitgedeeld. Bij een proces-verbaal van waarschuwing krijg je 15 dagen de tijd om de gebreken aan je voertuig te (laten) repareren. Als je hieraan niet voldoet binnen de termijn ontvang je alsnog daadwerkelijk een proces-verbaal.


Er werden 143 voertuigen doorzocht en nagekeken, wat verschillende aandachtsvestigingen opleverde die gelinkt kunnen worden aan handel of bezit van verdovende middelen. De verzamelde informatie is zowel voor de Belgische als de Nederlandse politie van waarde.

Op de controleplaats op het Laageind werd in de kofferbak van een Belgisch voertuig ongeveer 2,5 kg marihuana aangetroffen. Deze was verstopt in een zak met een opschrift van hondenvoer. Twee verdachten met de Nederlandse nationaliteit werden aangehouden en vandaag voorgeleid. Op dezelfde controleplaats vond later een materiële aanrijding plaats. Eén van de betrokken bestuurders bleek te veel alcohol gedronken te hebben en werd aangehouden voor rijden onder invloed. 

We kregen al vele positieve reacties van burgers uit Putte en Woensdrecht over de aanwezigheid van de samenwerkende politieteams in de grensstreek.
 

 

EIGENAARS HEBBEN DE POES KOMEN OPHALEN !

 Bedankt voor het delen.

 

 

 

Vanaf maandag 18 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het vernieuwen van de fietspaden langs de Ertbrandstraat/Kapelsestraat (N11).
 

De werfzone bevindt zich tussen het kruispunt met de Klinkaardstraat (N111) en het kruispunt met de Kalmthoutsesteenweg (N122). 

De werken starten op 18 maart en zullen ongeveer drie maanden duren (afhankelijk van de weersomstandigheden), maar de verkeershinder blijft beperkt. Fietsers kunnen steeds langs één kant van de weg over het fietspad in beide richtingen. Gemotoriseerd verkeer blijft ook steeds mogelijk, maar plaatselijk moet het verkeer soms afwisselend over één rijstrook passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Hier vind je de bewonersbrief van AWV. Een overzicht van alle geplande werken door AWV in Kapellen vind je hier.

 

 

Bron: https://www.kapellen.be/vernieuwing-fietspaden-n11

 

Ons verkeersteam zal de volgende periode extra toezicht houden op het parkeergedrag. Daarom brengen wij graag nog even enkele verkeersregels onder de aandacht.
 

Stilstaan of parkeren is niet toegelaten

 op elke plaats waar het een gevaar zou kunnen betekenen voor andere weggebruikers of onnodig zou kunnen hinderen. Een aantal voorbeelden: op een fietspad, op een oversteekplaats voor voetgangers, ...
 

Stilstaan en parkeren op een trottoir (voetpad)?

 is altijd verboden, tenzij een plaatselijke reglementering het toelaat, bv. met verkeersborden.

 

Stilstaan en parkeren op een berm?

 mag op een gelijkgrondse berm (tenzij plaatselijke reglementering het verbiedt).

 mag op een verhoogde berm ENKEL buiten de bebouwde kom.


 
 mag op een verhoogde berm BINNEN de bebouwde kom ENKEL wanneer een plaatselijke reglementering het toelaat.

 

Bv. met verkeersborden     

 

 Indien het een berm is die de voetgangers moeten volgen, moet je (zowel voor de gelijkgrondse als de verhoogde berm) langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50m vrijlaten.

 Is de berm niet breed genoeg? Dan plaats je je voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan.

 Is er geen bruikbare berm? Dan plaats je je voertuig op de rijbaan.


 
Parkeren op de rijbaan (volledig of ten dele)


 Laat op de rijbaan steeds een doorgang van minstens 3m zodat alle weggebruikers en in het bijzonder de hulpdiensten altijd vlot kunnen passeren.
 

 

Test jezelf

Staat het voertuig op onderstaande foto reglementair geparkeerd, wetende dat er op die plaats geen verkeersborden voor het stilstaan en parkeren zijn aangebracht? (de oplossing vind je op het einde van dit artikel)

 


 
Wil je je kennis van de verkeersregels verder opfrissen? Neem dan een kijkje op https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode
 

 

 

 

 

 

Oplossing van het testje:

Het betreft een verhoogde berm, dus:
-  indien BINNEN de bebouwde kom: de auto staat NIET REGLEMENTAIR geparkeerd
- indien BUITEN de bebouwde kom: de auto staat REGLEMENTAIR geparkeerd