Uit een nieuwe statistische analyse van Vias blijkt dat meer dan 4 op de 10 kinderen en jongeren die betrokken waren bij een letselongeval, op weg waren van of naar school. Terug van de school naar huis gaan is 1,5 keer gevaarlijker dan het traject naar de school. Hoe verder de week vordert, hoe hoger het risico op een ongeval. Zo zijn er 61% meer slachtoffers op vrijdagavond dan op maandagochtend. Nu het nieuwe schooljaar voor de deur staat, geven we graag enkele nuttige tips mee.

Vrijdagavond, een risicomoment

Bijna de helft (44%) van de kinderen en jongeren die betrokken waren bij een letselongeval, waren op weg van of naar school. In totaal gaat het over meer dan 15.000 slachtoffers de afgelopen jaren op een totaal van 35.000. Gemiddeld zijn er elke schooldag 17 kinderen of jongeren die betrokken geraken in een verkeersongeval op weg naar of van school.

Bovendien zijn er 50% meer slachtoffers bij de terugrit van school dan op weg naar de school. Hoe verder de week vordert, hoe groter het risico op een ongeval, met een piek op vrijdagavond. We stellen 61% meer slachtoffers vast op een vrijdagavond dan op een maandagochtend. De vermoeidheid en het feit dat iedereen blij is dat de schoolweek achter de rug is, spelen hierbij zeker een rol. Ook op woensdagmiddag is het risico groter. Alle kinderen verlaten de school dan op hetzelfde moment. Dat brengt meer verkeer met zich mee en ongebruikelijke interacties met andere weggebruikers op dat uur.

Aantal slachtoffers 3-18 jaar per uur, van 2014 tot en met 2018, tijdens de uren op weg naar of van school:

 

Ochtend

Middag

Avond

Maandag

291

108

400

 Dinsdag

302

96

431

Woensdag

281

398

 

Donderdag

319

105

449

Vrijdag

289

136

469

 

Stijging risico op ongeval het grootst op 12 jaar en op 16 jaar

Algemeen zien we dat het aantal slachtoffers sterker begint te stijgen vanaf de leeftijd van 12 jaar. Dit is typisch een leeftijd waarop veel kinderen zelfstandig naar school beginnen te gaan. Het is dus absoluut belangrijk om hen goed voor te bereiden op dit moment.

Op de leeftijd van 16 jaar is er een nieuwe piek in het aantal ongevallen. De jongeren schakelen op dat moment vaker over op andere vervoersmodi (zoals bv bromfiets) en ze nemen vaker risicovol gedrag aan, ook ten opzichte van andere weggebruikers.

Net zoals bij alle verkeersslachtoffers zien we ook bij kinderen dat jongens vaker betrokken raken in een verkeersongeval. Op 16 jaar is het risico voor jonge mannen 40% hoger dan voor een jong meisje.

In Wallonië zitten 40% van de slachtoffers  tussen 3 en 18 jaar op weg naar school als passagier in de wagen (32%). Dat is 3 keer meer dan in Brussel en in Vlaanderen. In Brussel is het vooral als voetganger (61%) dat de kinderen/jongeren slachtoffer worden van een ongeval. In Vlaanderen is dat in de helft van de ongevallen als fietser (49%).

Vanaf welke leeftijd zelfstandig naar school?

Vaak vragen ouders zich af wat de leeftijd is waarop hun kind voor het eerst alleen naar school kan gaan. Dat hangt van een hele hoop factoren af, zoals de weg die je moet afleggen, het verkeer (druk of rustig, snel of traag), de maturiteit van het kind, zijn ervaring in het verkeer, etc. Studies tonen aan dat voor de leeftijd van 8 à 9 jaar kinderen niet in staat zijn om alle verkeerssituaties de baas te kunnen. Het is dus belangrijk dat de route naar school goed bestudeerd en ingeoefend is vooraleer je kind alleen op pad te sturen.

Praktische tips voor de ouders

3 tips als je kind te voet naar school gaat

 1. Leg met hem het parcours al op voorhand af. Toon alle potentiële gevaren zoals opritten, en uitritten van parkings en garages, etc
 2. Vertrek ruim op tijd, zodat je op geen enkel moment moet lopen
 3. Toon hem hoe je correct en rustig moet oversteken en leg uit dat je altijd oogcontact met de bestuurders moet maken als je oversteekt op een zebrapad

3 tips als je kind met de fiets naar school gaat

 1. Oefen de veiligste route naar school verschillende keren op voorhand
 2. Heb vertrouwen in je kind, maar laat het pas alleen naar school rijden als het zichzelf daar comfortabel bij voelt. Kan het bijvoorbeeld goed de snelheden inschatten? Kan het zijn arm uitsteken en tegelijk zijn evenwicht bewaren?
 3. Zorg dat je kind altijd goed zichtbaar is en laat het een fietshelm dragen.

3 tips als je je kind met de auto naar school brengt

 1. Als je kind kleiner is dan 1m35, maak het dan altijd correct vast in een aangepast kinderzitje
 2. Vertrek ruim op tijd thuis, zo vermijd je dat je je onderweg moet haasten.
 3. Rij de auto niet tot tegen de schoolpoort. Het is rustiger voor iedereen als je de wagen wat verder parkeert en het laatste stuk te voet aflegt. Een slecht geparkeerd voertuig kan ervoor zorgen dat een kind dat oversteekt niet goed ziet én niet goed zichtbaar is.

 

Bron: Vias institute

 

Automodus 1-01

 

Smartphones zijn de grootste vorm van afleiding in het verkeer. Het verkeer vereist nochtans altijd je volledige aandacht. Politiezone Noord steunt de campagne en voert extra controles uit op smartphonegebruik in de wagen.  

Automodus

Onderzoek van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) toont aan dat steeds meer bestuurders bereid zijn om in “automodus” te gaan als ze rijden. Er zijn drie manieren van automodus: je smartphone op "niet storen" zetten, je smartphone op "stil" zetten, of je smartphone buiten handbereik leggen.

 • buiten handbereik: bijvoorbeeld in het handschoenkastje of in je handtas.
 • op “niet storen”: de “niet storen”-functie houdt binnenkomende berichten en oproepen tegen. Je kunt ervoor kiezen om oproepen van favorieten toch door te laten komen en functies als GPS en muziek nog te blijven gebruiken.
 • op stil: zo word je niet afgeleid door binnenkomende meldingen. Je GPS en muziek kun je blijven gebruiken.

Het onderzoek toont aan dat 59% van de Vlaamse automobilisten bereid is om de gsm op stil te zetten. 55% is bereid om de gsm buiten handbereik te leggen, en 48% is bereid om een instelling of app te activeren die binnenkomende oproepen of berichten blokkeert. De grote meerderheid van de Vlaamse automobilisten (83%) vindt het overigens heel normaal om even niet bereikbaar te zijn als je met de wagen rijdt, en 78% is ervan overtuigd dat in “automodus” gaan een aanrijding kan voorkomen. Beloof om altijd in automodus te rijden op www.beloofd.be en draag bij aan een veiliger verkeer.

Extra controles

Politiezone Noord ondersteunt de campagne van de VSV door extra controles te houden op het gebruik van gsm en smartphone achter het stuur. 

Rijden met een gsm of smartphone in de hand is een groot risico voor de verkeersveiligheid en daarom verboden in ons land. Doe je het toch, dan riskeer je een boete.

 • Dat betekent bij een onmiddellijke inning door de politie: 116 euro.
 • Betwist je de boete bij de rechtbank, en acht de rechtbank de overtreding toch bewezen, dan kan de boete oplopen van minimaal 160 tot maximaal 2.000 euro. (Dat bedrag wordt verdubbeld bij herhaling binnen de drie jaar).
 • Een rechter kan ook een ‘verval van het recht tot sturen’ (rijverbod) uitspreken.

Wat mag (niet)?

 • Het verkeersreglement zegt dat je als bestuurder geen gebruik mag maken van een draagbare telefoon die je in de hand houdt. Dat is alleen toegelaten als je geparkeerd bent of ‘stilstaat’*. (*De term ‘stilstaan’ in de wegcode betekent: ‘niet langer dan nodig’ stilstaan om iemand te laten in- en uitstappen of een voertuig te laden of lossen. Even halt houden voor een verkeerslicht bijvoorbeeld, wordt niet beschouwd als ‘stilstaan’.)

 • Je moet ook op elk moment: 
  • in staat zijn om alle rijbewegingen uit te voeren.
  • je voertuig goed in de hand hebben.


Praten met passagiers
kan je ook afleiden, maar doorgaans is dat lang niet zo gevaarlijk als gsm'en terwijl je rijdt. Omdat passagiers in de auto zitten, kunnen ze de verkeerssituatie mee volgen en het gesprek aanpassen op momenten die extra aandacht vragen. Bij een onverwacht of moeilijk manoeuvre kun je ook makkelijker zelf het gesprek even onderbreken. Bovendien kunnen passagiers je mee attent maken op risicovolle situaties!


Ook als fietser, bromfietser of ruiter ben je volgens het verkeersreglement een bestuurder. Ook in die gevallen mag je dus niet rijden met je telefoon in de hand.

 • Je loopt dezelfde risico’s als andere bestuurders.
 • Je riskeert een ongeval te veroorzaken.
 • Je kunt evengoed een boete of straf oplopen.

Bron: VSV

 


De zomer BOB-campagne is ongeveer 2/3e ver, tijd voor een tussentijdse evaluatie. Al twee maanden organiseren we extra alcoholcontroles verspreid over het grondgebied van Kapellen en Stabroek. Tot hier toe namen we 8 alerte en 7 positieve ademtesten af. Een dikke 4% had dus een glaasje te veel op. Dit betekent ook dat 96% van de bestuurders wél BOB was.

Na de campagne van vorige zomer eindigden we op een BOB-gehalte van 94% procent. We doen het dit jaar dus voorlopig beter. Er werden toen slechts 3 alerte ademtesten afgenomen, maar wel 20 bestuurders bliezen positief. In verhouding met de zomerbob van vorig jaar controleren we ook meer bestuurders. Momenteel zitten we al in de buurt van het eindcijfer van 2018.


De BOB-campagne loopt nog tot begin september.

 

Op het grondgebied van de gemeente Kapellen werden de afgelopen weken verschillende voorwerpen uit openbare wateren opgevist door zogenaamde “magneetvissers”. Er werd zelfs een explosief bovengehaald waarvoor ontmijningsdienst DOVO gevorderd werd. Om de openbare veiligheid te garanderen, werd beslist om een verbod uit te vaardigen voor het "magneetvissen" in de gemeente Kapellen.

De meeste van deze "vissers" zijn niet in het bezit van een legitimatiebewijs zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Zij beschikken dus niet over de nodige expertise om de gevaren voor de openbare veiligheid in te schatten.

In de gemeente Kapellen bevinden zich openbare wateren waar munitie kan bovengehaald worden (fort Ertbrand, antitankkanaal,...) . Wanneer dit door ongekwalificeerde personen zou gebeuren, kan dit de openbare veiligheid ernstig in gevaar brengen. Daarom werd een verbod uitgevaardigd om in wateren (plassen, kanalen, rivieren, waterlopen,…) de activiteiten van metaaldetectie en/of metaalophaling te ontplooien zonder in het bezit te zijn van het legitimatiebewijs/erkenning zoals voorzien in het Onroerend erfgoeddecreet d.d. 12/07/2013, bekrachtigd door het Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering d.d. 16/05/2014.

Sinds enkele weken prijst een firma zichzelf via de telefoon aan om in opdracht van de gemeente Stabroek een waterstaal te nemen van je kraantjeswater. De gemeente Stabroek of Pidpa heeft geen opdracht of samenwerking met deze firma. De firma probeert via deze truc een waterbehandelingstoestel te verkopen. Laat je niet vangen door verkoopstrucjes.

Weet goed wat je ondertekent! Vraag bedenktijd alvorens een overeenkomst of bestelbon te ondertekenen en informeer zo nodig bij Pidpa (0800 90 300) of bij de gemeente Stabroek (03 210 11 60) als hun namen worden misbruikt. Meer info over hoe Pidpa echt te werk gaat en deze praktijken vind je op de website van Pidpa. Zet nooit een handtekening onder een document waarin staat dat je de 'verkoper' hebt uitgenodigd om thuis langs te komen. Je loopt dan immers het risico om je recht om de koop-verkoop te herroepen binnen een termijn van 7 dagen te verliezen.

Klacht neerleggen tegen agressieve of misleidende marktpraktijken kan dit bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Ben je slachtoffer van twijfelachtige praktijken van een persoon (en niet van een betrouwbare onderneming) die bijvoorbeeld geld eist of met een list andere info heeft ontfutseld, doe dan aangifte bij ons. 

 

 

Bronnen: gemeente Stabroek, Pidpa, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

 

Van 1 tot 11 juli wordt wordt er gewerkt aan de middengeleider op de Hoge Weg ter hoogte van het kruispunt met 's Hertogendijk en de Grote Molenweg. De kasseien van de middengeleider worden vervangen door printbeton. De Hoge Weg zal afgesloten zijn voor het autoverkeer, uitgezonderd voor bussen. Plaatselijk verkeer voor de Hoge Weg moet aanrijden via de kant van Krekelenberg. Doorgaand verkeer wordt lokaal omgeleid.