EIGENAARS HEBBEN DE POES KOMEN OPHALEN !

 Bedankt voor het delen.

 

 

 

Vanaf maandag 18 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het vernieuwen van de fietspaden langs de Ertbrandstraat/Kapelsestraat (N11).
 

De werfzone bevindt zich tussen het kruispunt met de Klinkaardstraat (N111) en het kruispunt met de Kalmthoutsesteenweg (N122). 

De werken starten op 18 maart en zullen ongeveer drie maanden duren (afhankelijk van de weersomstandigheden), maar de verkeershinder blijft beperkt. Fietsers kunnen steeds langs één kant van de weg over het fietspad in beide richtingen. Gemotoriseerd verkeer blijft ook steeds mogelijk, maar plaatselijk moet het verkeer soms afwisselend over één rijstrook passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Hier vind je de bewonersbrief van AWV. Een overzicht van alle geplande werken door AWV in Kapellen vind je hier.

 

 

Bron: https://www.kapellen.be/vernieuwing-fietspaden-n11

 

Ons verkeersteam zal de volgende periode extra toezicht houden op het parkeergedrag. Daarom brengen wij graag nog even enkele verkeersregels onder de aandacht.
 

Stilstaan of parkeren is niet toegelaten

 op elke plaats waar het een gevaar zou kunnen betekenen voor andere weggebruikers of onnodig zou kunnen hinderen. Een aantal voorbeelden: op een fietspad, op een oversteekplaats voor voetgangers, ...
 

Stilstaan en parkeren op een trottoir (voetpad)?

 is altijd verboden, tenzij een plaatselijke reglementering het toelaat, bv. met verkeersborden.

 

Stilstaan en parkeren op een berm?

 mag op een gelijkgrondse berm (tenzij plaatselijke reglementering het verbiedt).

 mag op een verhoogde berm ENKEL buiten de bebouwde kom.


 
 mag op een verhoogde berm BINNEN de bebouwde kom ENKEL wanneer een plaatselijke reglementering het toelaat.

 

Bv. met verkeersborden     

 

 Indien het een berm is die de voetgangers moeten volgen, moet je (zowel voor de gelijkgrondse als de verhoogde berm) langs de buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50m vrijlaten.

 Is de berm niet breed genoeg? Dan plaats je je voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de rijbaan.

 Is er geen bruikbare berm? Dan plaats je je voertuig op de rijbaan.


 
Parkeren op de rijbaan (volledig of ten dele)


 Laat op de rijbaan steeds een doorgang van minstens 3m zodat alle weggebruikers en in het bijzonder de hulpdiensten altijd vlot kunnen passeren.
 

 

Test jezelf

Staat het voertuig op onderstaande foto reglementair geparkeerd, wetende dat er op die plaats geen verkeersborden voor het stilstaan en parkeren zijn aangebracht? (de oplossing vind je op het einde van dit artikel)

 


 
Wil je je kennis van de verkeersregels verder opfrissen? Neem dan een kijkje op https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode
 

 

 

 

 

 

Oplossing van het testje:

Het betreft een verhoogde berm, dus:
-  indien BINNEN de bebouwde kom: de auto staat NIET REGLEMENTAIR geparkeerd
- indien BUITEN de bebouwde kom: de auto staat REGLEMENTAIR geparkeerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreekt een job bij de politie je aan? Het is niet gewoon een baan, het is een uitdaging! Dankzij de ‘fast track’ kan je de uitdaging nu aangaan via een versnelde selectieprocedure.

De politieschool van de provincie Antwerpen en de Federale Rekruteringsdienst organiseren een nieuwe ‘fast track’. Dit betekent dat alle selectieproeven doorlopen worden binnen een tijdspanne van +-2 weken. De selectieprocedure vindt plaats van 1 t.e.m. 12 april 2019 . Indien je geslaagd bent, start de opleiding in juni 2019 in Campus Vesta.

Ben je klaar om ervoor te gaan? Aarzel dan niet om je in te schrijven! Gebruik het algemeen inschrijvingsformulier én het inschrijvingsformulier ‘fast track’ en stuur dit door naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., samen met de nodige bijlagen (zie inschrijvingsformulier). Inschrijven kan tot 8 maart 2019. 

Een goede voorbereiding is onontbeerlijk om je slaagkans te vergroten. Je kan steeds contact opnemen met de infolijn van jobpol (0800 99 404) of met onze beroepenvoorlichters of neem een kijkje op de website van jobpol.  


Twee weken geleden liep de BOB-wintercampagne van 2018-2019 af. De resultaten van onze politiezone tonen een daling van het aantal gecontroleerde bestuurders onder invloed tegenover een jaar geleden. Toch is er nog ruimte voor verbetering, zeker als we naar het nationaal gemiddelde kijken.

De wintercampagne van BOB liep van 30 november 2018 tot en met 28 januari 2019. Gedurende twee maanden controleerden we intensief op rijden onder invloed. In politiezone Noord lieten we 704 bestuurders blazen. Daarvan bleek 3,41% te veel op te hebben. In vergelijking met de cijfers van de vorige wintercampagne is dit een verbetering. Toen controleerden we minder bestuurders, maar reed meer dan 7% onder invloed.

De daling is op nationaal niveau ook zichtbaar en de resultaten zien er bemoedigend uit. Door de stijging van het aantal controles en de voorafgaande aankondiging van bepaalde controleacties, worden bestuurders zich bewust van de gevaren en denken ze twee keer na vooraleer ze dronken achter het stuur kruipen.

Toch blijven we in Kapellen en Stabroek een eind boven het nationaal gemiddelde uitsteken. Dat kan zeker nog beter! Daarom zetten we ook buiten de grote campagnemomenten in op alcohol- en drugscontroles.

 

 

 


Tot voor kort beheerde het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken een sirenenetwerk met ongeveer 570 sirenes. Bij noodsituaties bij bv. een nucleaire site konden ze deze inzetten om de bevolking te verwittigen. Om mee te zijn met haar tijd heeft het Crisiscentrum beslist om het sirenenetwerk af te bouwen en te vervangen door modernere kanalen. Sinds 1 januari 2019 is het sirenenetwerk niet meer actief in België.

BE-alert is het nieuwe systeem om de bevolking te alarmeren aan de hand van boodschappen via gesproken berichten (op vaste telefoon of gsm), sms, e-mail of sociale media. Het afgelopen anderhalf jaar is BE-alert al bijna 50 keer met succes ingezet. Al 456 gemeenten en 503.000 adressen zijn geregistreerd. Bovendien kunnen met BE-alert alle aanwezigen in een bepaalde zone een sms ontvangen, zelfs als ze niet geregistreerd zijn.  

Je moet jezelf registreren om in het systeem opgenomen te worden. Dat doe je via de website www.be-alert.be. Hier vind je ook meer informatie over hoe BE-alert werkt, antwoord op veelgestelde vragen, …