Je mag deze straat maar aan 1 kant inrijden waar het verkeersbord F19 staat. (Foto A)

Bij de richting waar men deze niet mag betreden staat het verkeersbord C1. (Foto B)

Wat betekent dit, geen enkele bestuurder mag de straat tegen de richting inrijden.

Alleen voetgangers kunnen in beide richtingen wandelen.

Hangt er een uitzonderingsbord onder het verkeersbord C1 dan mag een fiets en of andere (brommer,… ) in de 2 richtingen rijden.
Dit zal voor de bestuurders van gemotoriseerde voertuigen worden aangegeven bij inrijden van de straat onder het verkeersbord F19. (Foto C en D)


Wat zien wij als politie vaak, dat een fietser, of soortgelijke bestuurder (speedpedelec, brommer, … ) zijn borden niet meer kent en de straten met een C1 verkeersbord inrijdt. (Foto B)

Gelieve goed op te letten wanneer u een voertuig bestuurt (fietser, brommer, auto, … ).

Enkelrichting is en blijft enkelrichting!

 

 

Bedankt!
Aan alle 98% bestuurders die BOB waren.
Zij zorgden weer voor ieders veiligheid!
 
moto
 
 
 
 
 
Vanaf 1 juli 2022 gelden de nieuwe verkeersregels voor de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (E-steps en dergelijke) van kracht.
 
 
- Maximum 25km/u
- Minstens 16 jaar
- Verboden om passagiers te vervoeren
- De gebruiker wordt gelijkgesteld met fietser: niet op het voetpad rijden, geen fietspad dan rij je op de rijbaan.
  In voetgangerszones geven verkeersborden aan of fietsers wel/niet toegelaten zijn. 
  Niet toegelaten dan rij je stapvoets!
- Voorzien van een geluidstoestel (bel)
- Reflectoren verplicht
- algemene regel over verlichting: gebruik van lichten als zichtbaarheid < 200 m, vallen van de avond,…
- voorzien van zadel (+54cm) wordt niet aanzien als voortbewegingstoestel=niet toegelaten openbare weg
  tenzij goedgekeurd als bromfiets
 

Herken jij de bekende Vlaming op de affiches van de nieuwe sensibiliseringscampagne van de VSV? Als je er te snel voorbijrijdt, is de kans klein. Maar wie zich aan de snelheidslimiet houdt, ziet meer. En wie meer ziet, heeft alles op tijd gezien én is ook beter voorbereid om nog veilig te reageren in onverwachte situaties. Doe het niet alleen voor deze bekende Vlaming, maar voor alle weggebruikers. Want de snelheidslimiet is de veiligheidslimiet.

Meer info over de campagne en over snelheid op: www.veiligverkeer.be.


Het Openbaar Ministerie, de politiediensten en de gouverneur van de provincie Antwerpen lanceerden op 15 december 2021 een anoniem online meldpunt voor cannabisplantages, drugslabo's en het dumpen en lozen van chemisch afval. Sinds de lancering werden er via het meldpunt 50 meldingen ontvangen.


Het meldpunt www.drugsplantageontdekt.be moet alle partners helpen in de gezamenlijke strijd tegen de illegale productie van drugs en de schadelijke gevolgen ervan. Doel van het meldpunt is dat burgers via de website op een eenvoudige, laagdrempelige en anonieme manier verdachte situaties in hun omgeving kunnen melden. Zo helpen burgers de politiediensten om sneller en gericht op te treden, én dragen ze bij aan ieders veiligheid.