De voorbije week organiseerden we drie acties gericht op zwaar vervoer. Daarbij controleerden we onder andere op ladingzekering en rij- en rusttijden. In totaal gingen 42 vrachtwagens, 2 lichte vrachtauto’s en 22 personenwagens aan de kant voor controle.

Resultaten:

 • 6 onmiddellijke inningen voor ladingzekering (lading niet of onvoldoende gezekerd): 2 x 75 euro, 3 x 350 euro en 1 x 1000 euro;
 • 1 onmiddellijke inning voor niet-correct ingevulde CMR (1 rubriek niet of niet correct ingevuld): 350 euro;
 • 6 onmiddellijke inningen voor het niet respecteren van de rij- en rusttijden: 1 x 55 euro, 1 x 110 euro, 2 x 165 euro, 1 x 286 euro en 1 x 1870 euro;
 • 1 onmiddellijke inning voor vervallen keuring tachograaf: 1320 euro;
 • 2 onmiddellijke inningen voor het niet respecteren van het inhaalverbod op de A12: 2 x 174 euro.

 

 

 

 

 

 

Tijdens de wintermaanden zijn controles op fietsverlichting een jaarlijks wederkerend thema voor onze wijk- en verkeersdienst. Dat is niet zonder reden: goed werkende fietsverlichting is niet enkel een must om zelf beter te zien, maar ook (en nog meer!) om door andere weggebruikers opgemerkt te worden in het donker. Zonder of met slechte verlichting ben je dus niet enkel een gevaar voor jezelf, maar ook voor anderen!

Te veel overtredingen

We stellen helaas vast dat nog te veel mensen deelnemen aan het verkeer zonder of met gebrekkige fietsverlichting. Vorige week stelden we tijdens controlemomenten in Kapellen en Stabroek 43 overtredingen vast, en dat op nog geen 2,5 uur tijd.


We rekenen op jullie

Omdat goede fietsverlichting mensenlevens kan redden, willen we verandering brengen in deze cijfers. Dat moet beter! We rekenen op jullie om jezelf beter zichtbaar te maken in het verkeer. Weet je niet (meer) goed wat de regels zijn? Op de website Veilig Verkeer lees je wat de wet zegt over fietsverlichting en reflectoren.

Jongeren

Het zijn zeker niet enkel jongeren die in overtreding zijn. Toch vormen ze een belangrijke doelgroep die vaak de fiets neemt. We hebben in onze politiezone daarom het project “minderjarige verkeersovertreders” ontwikkeld. Bij een eerste overtreding krijgt de minderjarige een mondelinge verwittiging en versturen we een brief aan de ouders. Bij een tweede overtreding binnen het jaar wordt hij/zij verplicht een verkeersvormingsles te volgen. Met deze lessen hopen we de minderjarigen bewust te maken van de gevaren in het verkeer en hun verkeerskennis te optimaliseren.

Wij blijven inzetten op veiligheid

Als politiezone blijven we controles uitvoeren om jullie te wijzen op het belang van (goed werkende!) fietsverlichting en bij te dragen aan ieders veiligheid.

 

 

 

Ben je al werkzaam bij de geïntegreerde politie en zoek je een nieuwe uitdaging? Solliciteren kan tot 25/12/2020 via HRMob. Meer info? Neem contact op met onze dienst HRM via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

 

Politiezone Noord, dat is niet zómaar een lokale politiezone, dat is…

… zelfstandig dossiers opvolgen van A tot Z

… samenwerken met andere diensten en politiezones

… voortdurend bijleren via interne en externe opleidingen

… kans maken op interne carrièremogelijkheden

… terechtkomen in een hecht team

… werken in een groene, landelijke omgeving die grenst aan het havengebied, 
    maar ook een levendige dorpskern heeft

… deelnemen aan verschillende sociale en sportieve activiteiten

… een goede balans houden tussen werk en privéleven

… uitgerust zijn met een modern wagenpark en voldoende logistieke middelen

… de Politiezone Noord-kwaliteit bewaken

 

 

Op 8 december 2020 vindt de volgende zitting van de politieraad plaats.  

 

 
 
 
 
De nieuwe BOB-campagne is afgetrapt! Zelfs in deze ongeziene tijden is het belangrijk om aan je BOB te denken, want drinken en rijden gaan niet samen.
 
Het motto deze winter luidt: "Hou het veilig!": volg de gezondheidsvoorschriften, respecteer de avondklok en rij niet onder invloed van alcohol en drugs. 
 
 

 

Update 30-6-2021: Het pilootproject burenbemiddeling wordt momenteel geëvalueerd. Je kan er op dit moment geen beroep op doen. Wanneer het project definitief opgestart wordt, lees je het hier!

 

Pilootproject

Context

Door de maatregelen, genomen in de strijd tegen de coronapandemie, worden mensen sterk beperkt in hun bewegingsvrijheid en hun sociale contacten. Iedereen blijft meer ‘in zijn/haar kot’, wat onvermijdelijk spanningen met zich mee brengt.  Maatschappelijk uit zich dat in meer intermenselijke conflicten en spanningen. We stellen ook meer spanningen en ruzies vast tussen buren. De gemeenten Kapellen en Stabroek willen nagaan of burenbemiddeling hulp kan bieden zodat spanningen niet hoeven te escaleren tot (soms eindeloze) conflicten.


Bemiddelaar

Erkend bemiddelaar mevr. Aline Bauwens.

Periode van zes maanden

Om na te gaan of burenbemiddeling in de gemeenten Kapellen en Stabroek een bijdrage kan leveren aan het verhogen van de levenskwaliteit in onze gemeenten, wordt een proefperiode voorzien van 6 maanden, te starten vanaf 01/12/2020. Nadien volgt een evaluatie om na te gaan of het project zinvol was voor de burgers en voor de gemeenten.

 

Hoe werkt burenbemiddeling?

 1. Contacteer de bemiddelaar

  Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel naar +32 (0)476 76 30 24 om je aan te melden voor burenbemiddeling.

 2. Vertel je verhaal

  De bemiddelaar komt bij je thuis of neemt, omwille van de coronamaatregelen, telefonisch of per mail contact met je op.  Ze luistert naar je verhaal.
   
 3. Je buur vertelt zijn verhaal

  De bemiddelaar contacteert daarna je buur. Zo kan je buur ook zijn/haar verhaal vertellen.
   
 4. Praat met je buur

  De bemiddelaar leidt het gesprek op een neutrale plaats in je buurt. Samen met je buur bekijk je welke afspraken nodig zijn om spanningen weg te nemen en het samenleven aangenamer te maken.

 

Gratis, vrijwillig en vertrouwelijk

 • Je betaalt niets voor een bemiddeling.
 • Je beslist zelf of je deelneemt aan een gesprek met je buur.
 • De bemiddelaar vertelt niets tegen anderen. Ze geeft enkel informatie door aan bevoegde instanties of personen als je daar toestemming voor geeft.

 

Bij welke problemen helpt de bemiddelaar jou?

 • Burenlawaai: muziek, verbouwingen, blaffende honden, …
 • Rommel, vuilnis of stank/geurhinder
 • Tuinproblemen: afscheidingen tussen woningen, overhangende bomen of struiken, belemmering van zon, gebrek aan onderhoud, …
 • Pesterijen
 • Vernielingen
 • Parkeeroverlast

 

Bij welke problemen helpt de bemiddelaar jou niet?

 • Misdaden of wanbedrijven (gerechtelijke weg)
 • Conflicten tussen (ex-)partners of familie
 • Juridische geschillen of huurgeschillen
 • Psychologische problemen of verslavingen (medische weg)