De patrouille te paard in onze politiezone speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de reguliere politiediensten.

Regelmatig krijgen we een melding van gevonden voorwerpen of fietsen. We plaatsen deze steeds op onze website.
Ben je iets verloren check dan zeker onze website!
 

Veiligheidsmonitor is een enquête die elke drie jaar wordt gevoerd bij de Belgische bevolking.

Je wordt gevraagd naar hoe jij veiligheid in Kapellen ervaart, preventie, problemen in de buurt, mogelijk slachtofferschap en de kwaliteit van ons politieoptreden.

Het initiatief gaat uit van de politie, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.
Iedereen vanaf 15 jaar kan steekproefsgewijs uitgenodigd worden voor deelname.

In de provincie Antwerpen zijn afgelopen week drie professionele en cannabisplantages aangetroffen in Schoten, Westerlo en Balen met in totaal 3148 cannabisplanten.

Heb je een vermoeden van een cannabisplantage, drugslabo of dumping van drugsafval? Een verdachte situatie in de provincie Antwerpen melden kan via het meldpunt www.drugsplantageontdekt.be. Met deze website willen het Openbaar Ministerie, de politiediensten en de gouverneur van de provincie Antwerpen de burgers de kans geven om op een veilige en anonieme manier de politie te verwittigen over de aanwezigheid van cannabisplantages, drugslabo’s of de dumping van drugsafval. Zo strijden we samen tegen drugscriminaliteit.

Artikel Drie cannabisplantages ontdekt.

Verkeersveiligheid is een prioriteit in onze politiezone. De snelheidslimieten zijn veiligheidslimieten,

bedoeld om alle weggebruikers maximaal te beschermen in het verkeer.


Vorige week voerde we onze wekelijkse flitscontroles uit en namen we ook deel aan de flitsmarathon op 19/04.

Gedurende 24 uur werd er op 10 verschillende locaties gecontroleerd die dag.

 

De voorbije weken werden verschillende minderjarige jongens in het centrum van Kapellen het slachtoffer van een gewelddadige jeugdbende.
De jeugdbende verzamelde zich steeds met 6 à 8 daders rond twee onschuldige, willekeurige slachtoffers die ze zonder aanleiding slagen en verwondingen toedienden en trachtten te beroven van hun gsm, vape-toestel of andere bezittingen. 

Al minstens vier gelijkaardige misdrijven gepleegd in Kapellen konden gelinkt worden aan dezelfde bende.
Leden van deze bende pleegden eerder dit jaar gelijkaardige feiten in Antwerpen.
De feiten in Kapellen speelden zich telkens af kort na school of tijdens de middagpauzes in en nabij winkelcentrum Promenade, aan het Dorpsplein en aan het Marktplein.

Als resultaat van een grondig dadergericht onderzoek waarin de politie van de PZ Noord, justitie en de onderwijsgemeenschap efficiënt samenwerkten, konden 4 daders gearresteerd en voorgeleid worden voor de jeugdrechter.
3 van de 4 daders werden overgebracht naar de gesloten Gemeenschapsinstelling De Grubbe.
Een vierde dader kreeg strenge voorwaarden opgelegd door de jeugdrechter.

Het onderzoek naar de andere verdachten loopt onverminderd voort.

De Politiezone Noord blijft alert en behoudt in de komende periode verhoogd toezicht om erover te waken dat de schoolgaande jeugd in Kapellen zich zorgeloos kan ontspannen na schooltijd of tijdens de middagen.