De tijdelijke bushalte "Kapellen Dorp" aan de Hoevensebaan wordt vanaf maandag 16 november verplaatst naar de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de Vredestraat (aan het pleintje voor het winkelcentrum Promenade). Het gaat om de buslijnen met nummers 720, 780 en 781.

 

 

Omwille van de werkzaamheden aan het dienstencentrum 't Bruggeske werd de bushalte op de Hoevensebaan ter hoogte van die werken tijdelijk verplaatst naar de Hoevensebaan ter hoogte van Wassalon Van Osta. De wachtruimte aan deze tijdelijke bushalte is echter te beperkt, zeker in coronatijden. Om dit probleem op te lossen zullen de lijnen 720, 780 en 781 dus mee aan de bushalte ter hoogte van de Vredestraat stoppen.

 

 

Met de overschakeling naar het winteruur zijn ook de "donkere maanden" weer aangebroken, een periode waarin we elk jaar een stijging van het aantal woninginbraken en diefstallen uit voertuigen zien. We zetten dan ook jaarlijks in op extra patrouilles en preventie. 

Opnieuw lanceren we een oproep om verdachte handelingen onmiddellijk te melden aan de politie. Wacht niet tot een paar uur later of tot de dag erna, want dan is de vogel al lang gaan vliegen. Je kan de politie 24/7 bereiken via 101, ook als onze kantoren gesloten zijn. De medewerkers van het nummer 101 staan in rechtstreeks contact met onze ploegen op het terrein. Let op: mail of sociale media zijn NIET geschikt om dringende meldingen te doen.

Dit jaar kan je onze boodschap ook tegenkomen op de zak waarin je brood van de bakker in Kapellen of Stabroek verpakt zit. 

 

Tijdens de handhavingsweek, van 5 tot en met 11 oktober, organiseerde ons wijkteam in samenwerking met de gemeente Stabroek een grootschalige sensibiliseringsactie rond zwerfvuil. Drie thema’s waarop extra ingezet werd: hondenpoep, sigarettenpeuken, en zwerfvuil en sluikstort in het algemeen.


Onze Stabroekse wijkagenten spraken jong en oud aan: wandelaars met honden, ouders die een sigaretje opsteken in de buurt van de schoolpoort, jongeren die blikjes achterlaten op een pleintje, … Opvallend was hoe positief de controles en sensibilisering rond deze thema’s onthaald werden. Mensen staan duidelijk achter dit soort initiatieven.


Hoewel iedereen zich schijnt te ergeren aan rondslingerende hondenpoep (alle gecontroleerde hondenbaasjes hadden hondenpoepzakjes bij en gaven naar eigen zeggen het goede voorbeeld!), sigarettenpeuken en ander zwerfvuil, komt het toch nog dagelijks voor. Daarom nog eens een warme oproep om hondenpoep op te rapen, sigarettenpeuken in de vuilbak te deponeren en niet te sluikstorten. Het is een slechts een kleine daad met een groot resultaat.

 

 

Ben je ongewenst aangeraakt? Had je seks tegen je wil? Heb je vragen over seksueel geweld? Chat op www.seksueelgeweld.be

Wie seksueel geweld meemaakt kampt vaak met schuld- en schaamtegevoelens, en heeft moeite om er over te spreken. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van seksueel geweld nood hebben aan een anoniem, professioneel hulpverleningskanaal. Via www.seksueelgeweld.be heb je toegang tot een veilige ruimte om (gratis) te chatten met een gespecialiseerde psycholoog. Chatoproepers ontvangen psychologische ondersteuning en kunnen (op hun tempo) ook naar verdere hulpverlening worden toe geleid.

 

 

 

 

 

Interesse?

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure bij onze dienst HRM (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 03 660 09 30) of HRMob. Je kandidaat stellen kan via mobiliteitscyclus 2020/4 op HRMob (zone 5348).

 

Politiezone Noord, dat is niet zómaar een lokale politiezone, dat is…

… zelfstandig dossiers opvolgen van A tot Z

… samenwerken met andere diensten en politiezones

… voortdurend bijleren via interne en externe opleidingen

… kans maken op interne carrièremogelijkheden

… terechtkomen in een hecht team

… werken in een groene, landelijke omgeving die grenst aan het havengebied,
    maar ook een levendige dorpskern heeft

… deelnemen aan verschillende sociale en sportieve activiteiten

… een goede balans houden tussen werk en privéleven

… uitgerust zijn met een modern wagenpark en voldoende logistieke middelen

… de Politiezone Noord-kwaliteit bewaken

 

 

 
 

Ben jij het ook beu? Download dan de app Coronalert en help het coronavirus te verslaan.
 
Met Coronalert help je de contactopsporing te verbeteren en bescherm je dus jezelf en anderen. Je privacy wordt gerespecteerd. Wil je weten hoe de app precies werkt? Neem een kijkje op www.coronalert.be.