De tijdelijke bushalte "Kapellen Dorp" aan de Hoevensebaan wordt vanaf maandag 16 november verplaatst naar de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de Vredestraat (aan het pleintje voor het winkelcentrum Promenade). Het gaat om de buslijnen met nummers 720, 780 en 781.

 

 

Omwille van de werkzaamheden aan het dienstencentrum 't Bruggeske werd de bushalte op de Hoevensebaan ter hoogte van die werken tijdelijk verplaatst naar de Hoevensebaan ter hoogte van Wassalon Van Osta. De wachtruimte aan deze tijdelijke bushalte is echter te beperkt, zeker in coronatijden. Om dit probleem op te lossen zullen de lijnen 720, 780 en 781 dus mee aan de bushalte ter hoogte van de Vredestraat stoppen.

 

 

 

Een week na de aangekondigde flitsmarathon van woensdag 7 oktober 2020, hield Politiezone Noord een nieuwe flitsmarathon, deze keer onaangekondigd. Onze camera hield de wacht op dezelfde dag (woensdag), dezelfde standplaatsen en dezelfde uren als de week ervoor. Met dit experiment konden we de vergelijking maken tussen aangekondigde en onaangekondigde snelheidscontroles.

Enkele vaststellingen:

- bij de onaangekondigde flitsmarathon stelden we (zoals verwacht) meer overtredingen vast: 118 t.o.v. 85 de week ervoor;

- op Abtsdreef, Kasteeldreef, Heidestraat-Zuid en Hoogeind werden bij de onaangekondigde controles zelfs opvallend meer overtredingen vastgesteld;

- op Koningin Astridlaan en Klinkaardstraat registreerden we dan weer minder overtredingen (op Klinkaardstraat zelfs ondanks meer passage);

- bijna alle topsnelheden lagen hoger bij de onaangekondigde flitsmarathon van woensdag 14 oktober;

- er wordt het hardst gereden op Ettenhoven (telkens topsnelheden boven de 100 km/uur), zowel bij aangekondigde als bij niet-aangekondigde controles.

 

We houden deze snelheidscontroles in het belang van de verkeersveiligheid en roepen daarom nogmaals op om STEEDS de opgelegde maximumsnelheid te respecteren.

De verkeersdienst van Politiezone Noord blijft dagelijks inzetten op zowel aangekondigde als niet-aangekondigde snelheidscontroles.

 

Met de overschakeling naar het winteruur zijn ook de "donkere maanden" weer aangebroken, een periode waarin we elk jaar een stijging van het aantal woninginbraken en diefstallen uit voertuigen zien. We zetten dan ook jaarlijks in op extra patrouilles en preventie. 

Opnieuw lanceren we een oproep om verdachte handelingen onmiddellijk te melden aan de politie. Wacht niet tot een paar uur later of tot de dag erna, want dan is de vogel al lang gaan vliegen. Je kan de politie 24/7 bereiken via 101, ook als onze kantoren gesloten zijn. De medewerkers van het nummer 101 staan in rechtstreeks contact met onze ploegen op het terrein. Let op: mail of sociale media zijn NIET geschikt om dringende meldingen te doen.

Dit jaar kan je onze boodschap ook tegenkomen op de zak waarin je brood van de bakker in Kapellen of Stabroek verpakt zit. 

Ben je ongewenst aangeraakt? Had je seks tegen je wil? Heb je vragen over seksueel geweld? Chat op www.seksueelgeweld.be

Wie seksueel geweld meemaakt kampt vaak met schuld- en schaamtegevoelens, en heeft moeite om er over te spreken. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van seksueel geweld nood hebben aan een anoniem, professioneel hulpverleningskanaal. Via www.seksueelgeweld.be heb je toegang tot een veilige ruimte om (gratis) te chatten met een gespecialiseerde psycholoog. Chatoproepers ontvangen psychologische ondersteuning en kunnen (op hun tempo) ook naar verdere hulpverlening worden toe geleid.

 

 

 

 

 

Tijdens de handhavingsweek, van 5 tot en met 11 oktober, organiseerde ons wijkteam in samenwerking met de gemeente Stabroek een grootschalige sensibiliseringsactie rond zwerfvuil. Drie thema’s waarop extra ingezet werd: hondenpoep, sigarettenpeuken, en zwerfvuil en sluikstort in het algemeen.


Onze Stabroekse wijkagenten spraken jong en oud aan: wandelaars met honden, ouders die een sigaretje opsteken in de buurt van de schoolpoort, jongeren die blikjes achterlaten op een pleintje, … Opvallend was hoe positief de controles en sensibilisering rond deze thema’s onthaald werden. Mensen staan duidelijk achter dit soort initiatieven.


Hoewel iedereen zich schijnt te ergeren aan rondslingerende hondenpoep (alle gecontroleerde hondenbaasjes hadden hondenpoepzakjes bij en gaven naar eigen zeggen het goede voorbeeld!), sigarettenpeuken en ander zwerfvuil, komt het toch nog dagelijks voor. Daarom nog eens een warme oproep om hondenpoep op te rapen, sigarettenpeuken in de vuilbak te deponeren en niet te sluikstorten. Het is een slechts een kleine daad met een groot resultaat.

 

 


De Politiezone Noord nam gisteren deel aan de nationale flitsmarathon. We controleerden op 12 locaties verspreid over de hele politiezone. Van de 3103 bestuurders die onze flitswagen passeerden, hielden er 3018 zich aan de toegelaten snelheid. Dat is goed voor 97%, een mooi resultaat!


De 85 bestuurders die de snelheid niet respecteerden zullen een boete krijgen. Vooral op Oud Broek, waar nu een snelheidsbeperking van 30 km/uur geldt, stelden we erg veel overtredingen vast: 35% van de bestuurders reed er te snel! Op de Antwerpsesteenweg in Stabroek hield iedereen zich dan weer aan de snelheid, waarvoor dank!


Het trieste “hoogtepunt” van 107 km/uur tekenden we op op Ettenhoven, waar 70 km/uur is toegelaten. Op meerdere locaties waar 50 km/uur toegelaten is, registreerde onze flitswagen topsnelheden tussen de 75 km/uur en 85 km/uur.


We zetten het hele jaar door in op verkeersveiligheid en houden dagelijks snelheidscontroles in onze zone.