De Geïntegreerde Politie heeft een open brief verstuurd die wij als lokale politiezone mee onderschrijven.

 

Door de werken in Stabroek zijn verschillende straten eenrichtingsverkeer, afgesloten of zijn er verkeersregels aangepast.
Gelieve op te letten, de wegomleiding te volgen en geen gevaarlijke situaties te creëren!
We begrijpen dat het soms verwarrend en lastig is met langlopende werken maar voor de veiligheid van de wegenwerkers, medebestuurders, voetgangers en omwonenden vragen we om de geldende verkeersregels op te volgen.
Onze verkeersdienst volgt de situatie op en zal indien nodig verbaliseren.

Vanaf 15 juni is het onthaal te Stabroek terug open:

Wij werken op afspraak, u kan deze maken via de knop bovenaan.

Volgende uren zullen gehanteerd worden

Maandag 9-12u (normaal gezien tot 19 u)

Dinsdag  9-12u

Woensdag 13u30-16u

Donderdag 9-12u

Vrijdag 9-12u.

WE gesloten. 

Dit zal tot eind augustus gehanteerd worden.

Nog enkele werken waarbij de straat tijdelijk wordt afgesloten:

  • 18/6 + 19/6: J. Breugelmansstraat afgesloten voor doorgaand verkeer tussen 09.00 en 15.00 uur. Omleiding via Koerspleindreef.
  • 30/6: Jagersdreef afgesloten voor doorgaand verkeer thv nummer 9: omleiding via Vinusakker.

Van maandag 15 juni tot en met vrijdag 10 juli zullen er nutswerken worden uitgevoerd in de Koningin Astridlaan ter hoogte van de bocht aan de Lobelialaan.

Het betreft voorbereidende werken voor de aanleg van een verkeersplateau met fietsoversteek ter verbetering van de verkeersveiligheid.

 

Zowel in de Koningin Astridlaan als in het begin van de Lobelialaan zal tijdens de werken beurtelings 1 rijstrook worden afgesloten. Om doorgaand verkeer te garanderen zal er gewerkt worden met tijdelijke verkeerslichten.

 

Vanaf 1 augustus zal de firma Boden starten met de herinrichting van de oversteekplaats waardoor de straat zal worden onderbroken. Hierover ontvangt u later meer informatie met de te verwachten hinder.

Tussen 15/6 en 15/7 worden nutswerken uitgevoerd omgeving (Oude) Kerkstraat - Dorpsstraat - Engelselei - Koolkaai.

Er wordt steeds een veilige doorgang voorzien voor voetgangers en fietsers.

 

Data en fasering:

Fase 1: 15/06 - 17/06: Kerkstraat afgesloten tussen Oude Kerkstraat en watertoren. Omleiding via Oude Kerkstraat - Dorpsstraat - Hoevensebaan

Fase 2: 18/06 - 22/06: Kerkstraat afgesloten tussen Dorpsstraat en kruising met Oude Kerkstraat. Omleiding via Dorpsstraat - Oude Kerkstraat

Fase 5: 23/06 - 25/06: werken Pastoor Vandenhoudtstraat en stukje Chr. Pallemansstraat - niets afgesloten

Fase 6: 26/06 - 30/06: werken Koolkaai, enkel parkeerverbod - niets afgesloten

Fase 3: 01/07 - 06/07: werken thv Dorpsstraat tussen Oude Kerkstraat en Engelselei en stukje Engelselei - niets afgesloten

Fase 4: 07/07 - 15/07: Engelselei afgesloten - omleiding via Pastoor Vandenhoudtstraat - Christiaan Pallemansstraat - Dorpsstraat