Het lijkt nog ver weg maar over 3 weken start het nieuwe schooljaar alweer.

Bij de start van het schooljaar is er een pak extra verkeer, wees dan extra voorzichtig.
We geven volgende weken via onze sociale media nog extra tips mee voor een veilige schoolomgeving en route naar school.

Verkeersveiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen!


Kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen in het verkeer

Jonge kinderen, als voetganger of fietser, ervaren het verkeer anders dan volwassenen, ze maken geen onderscheid tussen zien en gezien worden.

Wij als volwassene moeten ons gedrag dus aanpassen, enkele tips:

* Verlaag je snelheid, wees op je hoede en anticipeer op de reacties van kinderen
* Hou minstens 1 meter afstand wanneer je fietsers voorbijsteekt, bij jonge kinderen mag dat nog wat meer zijn want ze durven wel eens uitwijken.
* Sla je rechtsaf, vergeet dan niet dat fietsers die rechtdoor rijden voorrang hebben!
* Parkeer je wagen op een daartoe bestemde plaats. Een voertuig dat verkeerd geparkeerd staat brengt kinderen in de war of kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
* Vertrek op tijd: haast en spoed zijn zelden goed.
* Kinderen moeten nog veel leren in het verkeer, wees begripvol en toon geduld.


Zorg ervoor dat je kind goed zichtbaar is in het verkeer

* Een fluovest zorgt voor goede zichtbaarheid
* Reflectoren op de fiets en/of boekentas lichten op
* Een fietshelm in opvallende kleur of met reflecterende stickers valt extra op
* Controleer tijdig de fiets van je kind  zodat fietslicht, remmen,… steeds in orde zijn.

Informatie over het coronavirus COVID-19 | Haaglandenveilig

 

De coronamaatregelen voor de provincie Antwerpen werden op 12/8/2020 aangepast en bijgestuurd. De belangrijkste wijzigingen zijn in het blauw aangeduid.

 • De politieverordening en dus alle maatregelen gelden vanaf nu voor de gehele provincie Antwerpen (er is geen "meest getroffen zone" meer).


 • De bepalingen van dit besluit moeten samen worden gelezen met het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen, evenals, met de door de bevoegde minister goedgekeurde sectorale protocollen, zoals ze zijn opgemaakt en/of aangepast om het hoogst mogelijke niveau aan veiligheid te garanderen. Deze protocollen zijn terug te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ en sectorgidscultuur.be. De draaiboeken die verplicht worden opgesteld door de individuele organisator of inrichting liggen ter inzage. Elke inrichting informeert elke deelnemer aan een georganiseerde activiteit waarvoor een protocol geldt over de voorschriften en verplichtingen waaraan hij zich steeds moet houden, en staat in voor de naleving ervan.


 • In de provincie geldt een nachtklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 01.30u en 05.00u. Iedereen moet thuis zijn tussen 01.30u en 05.00u, tenzij voor essentiële verplaatsingen, niet-uitstelbare verplaatsingen om dringende medische redenen, verplaatsingen van of naar het werk en bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie,… Cafés, restaurants, feestzalen, speelhallen en prostitutie sluiten om 01.00u.

 • Voor wat betreft het de mondneusmaskers, moet iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar steeds een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen.

  Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen in de openbare ruimte evenals in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.

  Deze verplichting geldt niet op plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen of passeren van personen. Deze verplichting geldt evenmin tijdens het nuttigen van eten en/of drinken. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, draagt men een gelaatsscherm.

 • Voor wat betreft inrichtingen die behoren tot de horecasector, geldt dat vanaf nu het gezelschap aan een tafel kan bestaan uit de personen die behoren tot eenzelfde huishouden en de maximum 5 vaste contacten van het huishouden, met een absoluut maximum van 10 personen per tafel

  Correcte individuele registratie
   is nog steeds verplicht en mede de verantwoordelijkheid van de horeca-uitbater. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten volgende, correcte gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden: volledige naam, contactgegevens, tafelnummer en het uur van aankomst en vertrek.

  Bovendien hangt vanaf nu aan elke inrichting die behoort tot de horecasector een duidelijk document uit met alle informatie over de veiligheidsvoorschriften. De uitbater garandeert de correcte naleving ervan, en hij/zij informeert de klanten over de voorschriften en verplichtingen waaraan zij zich moeten houden. Ook voor die naleving staat de uitbater in, en waakt hij erover dat de klanten de horecameubels niet verplaatsen.

  Elke uitbater van een inrichting die behoort tot de horecasector ziet toe op het niet-tewerkstellen van medewerkers in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Ook stelt hij geen personen tewerk die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten. Ook voor de uitbater zelf gelden deze regels: hij werkt zelf niet in zijn zaak wanneer hij zich moet houden aan thuisisolatie of quarantaine, hij werkt niet in zijn zaak wanneer hij duidelijke symptomen vertoont van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.


 • Ook voor andere inrichtingen (vermeld in art. 6 bis van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020) zoals wellnescentra, gemeenschappelijke sportlessen, zwembaden, casino’s en speelautomatenhallen, feest –en recreatiezalen is correcte individuele registratie verplicht. Dat betekent dat deze inrichtingen volgende, correcte gegevens gedurende vier weken bijhouden: volledige naam, contactgegevens, uur van aankomst en vertrek.


 • Telethuiswerk is nog steeds de regel behalve wanneer dit, gelet op de aard van de activiteit en functie van medewerkers onevenredig moeilijk of onwenselijk is. Aangevuld is nu dat de werkgever geen personen tewerkstelt die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.


 • Voor wat betreft het luik sport, gelden voor de sporten in georganiseerd verband vanaf nu de bepalingen uit de door de bevoegde minister goedgekeurde sectorale protocollen. Voor sporten in niet-georganiseerd verband, waar douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, geldt nog steeds: 
  • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen.
  • Enkel contactloos sporten is toegestaan.
  • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m².

   Deze bepaling geldt niet voor zwembaden.

 • Alle publieksevenementen, andere dan professioneel georganiseerde publieksevenementen waarvoor een goedgekeurd sectorprotocol (sectorgidscultuur.be) geldt en/of publieksevenementen die volgens de gemeentelijke veiligheidscel kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden, zijn verboden.

  Ook alle gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, voorzien in art. 11, §4 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen worden beschouwd als recepties en banketten met privékarakter, zoals bepaald in 11, §1 van voormeld besluit en zijn bijgevolg slechts toegestaan voor maximum 10 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld. Staande recepties en feesten zijn verboden.

Al deze maatregelen hebben als doel om de veiligheid en gezondheid van iedereen in de provincie Antwerpen zo goed mogelijk te kunnen verzekeren en een verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.

 

Onze ploegen doen dagelijks controles op de naleving van de maatregelen. Stellen we een overtreding vast, dan kost je dat minstens 250 euro. Het is echter ieders verantwoordelijkheid om de maatregelen zelf correct op te volgen. Zoals Cathy Berx, gouverneur van Antwerpen het verwoordde: "Laat ons creatief zijn in het verslaan van het virus, niet in het omzeilen van maatregelen". Hoe beter we ze opvolgen, hoe sneller we opnieuw naar een normale(re) situatie kunnen gaan.

 

 

 


Tijdens het bouwverlof liggen veel werven er verlaten bij, en dat trekt wel eens dieven aan. Voorkom diefstal op je bouwwerf met deze tips:

 

 

 

 

Interesse?

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure bij onze dienst HRM (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 03 660 09 30) of HRMob. Je kandidaat stellen kan via mobiliteitscyclus 2020/3 op HRMob (zone 5348).

 

Politiezone Noord, dat is niet zómaar een lokale politiezone, dat is…

… zelfstandig dossiers opvolgen van A tot Z

… samenwerken met andere diensten en politiezones

… voortdurend bijleren via interne en externe opleidingen

… kans maken op interne carrièremogelijkheden

… terechtkomen in een hecht team

… werken in een groene, landelijke omgeving die grenst aan het havengebied,
    maar ook een levendige dorpskern heeft

… deelnemen aan verschillende sociale en sportieve activiteiten

… een goede balans houden tussen werk en privéleven

… uitgerust zijn met een modern wagenpark en voldoende logistieke middelen

… de Politiezone Noord-kwaliteit bewaken

 

 

In mei namen de grenscontroles en andere coronagerelateerde controles nog steeds de grootste hap uit onze bezetting. Medewerkers uit alle diensten werden mee ingezet voor deze opdrachten en we kregen hier en daar versterking van andere instanties.


Toch werden er ook nog snelheidscontroles gedaan, controleerden we in de "blauwe zone" (parkeerkaart) en deed het wijkteam nazicht in leegstaande gebouwen. Dit natuurlijk naast de "dagelijkse" bezigheden zoals patrouilles, interventies en aangiftes. Want politiewerk staat nooit stil!