Op 1 maart 2020 start Politiezone Noord met onthaal op afspraak voor niet-dringende aangiftes. Wil je aangifte doen, maak dan eerst een afspraak. Je kan zowel op het politiekantoor in Kapellen als Stabroek terecht en de openingsuren blijven ongewijzigd. Dankzij deze nieuwe aanpak kunnen we meer dienstverlening op maat bieden met het oog op de uitdagingen van de toekomst. Ook de politiezones Brasschaat en Schoten starten op 1 maart met onthaal op afspraak.

 
Waarom op afspraak?

Deze vernieuwing heeft heel wat voordelen:

 • Met onthaal op afspraak zijn wachttijden aan het loket verleden tijd. Je kiest het moment dat jou het best past.
 • Voor elke afspraak wordt voldoende tijd voorzien zodat je je verhaal in alle rust kan doen.
 • Je weet meteen welke documenten nodig zijn voor je aangifte. Zo bespaar je een extra trip naar het commissariaat.
 • De inspecteurs zullen nog vaker aanwezig zijn op straat omdat ze niet meer moeten wachten op aangiftes op kantoor.


Uiteraard blijven we dag en nacht voor je klaarstaan om dringende politiehulp te garanderen. Voor dringende hulp bel je het noodnummer 101. De centrale stuurt onze ploegen dan aan. Je kan ook nog steeds telefonisch terecht op de commissariaten in Kapellen en Stabroek voor inlichtingen.Eenvoudig en online


Vanaf 1 maart 2020 kan je zelf online een afspraak maken via onze website:

 • Surf naar de website van onze zone www.pznoord.be en plan je afspraak op het moment dat jou het best past. *
 • Op de website vind je ook veel informatie over de verschillende mogelijke meldingen en aangiftes en hoe de politie die behandelt. **
 • Geef aan waarom je een afspraak nodig hebt en geef een korte beschrijving van wat jou overkomen is. Zo kan de inspecteur of onthaalmedewerker zich voorbereiden op jouw bezoek. Als er iets onduidelijk of niet correct is, word je telefonisch gecontacteerd.


Als je niet in de mogelijkheid bent om online een afspraak te maken of vragen hebt, kan je telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren. Deze blijven ongewijzigd. Een medewerker zal je graag advies geven en/of een afspraak voor je maken. 

* In de week van 17 februari zal deze functie toegevoegd worden aan de website en kan je al een afspraak plannen vanaf 1 maart.
** Deze rubriek is momenteel onder constructie en zal eveneens in de week van 17 februari beschikbaar zijn.

We benadrukken dat we nog steeds 24/7 klaarstaan voor dringende oproepen. Heb je dringende politiehulp nodig of hoor/zie je iets verdachts? Bel onmiddellijk 101!

 

 Tot nader bericht zal er uitzonderlijk geen mogelijkheid zijn om je fiets te laten labelen/graveren wegens onderhoud van het toestel. 

 

 

 

Omwille van storm Ciara is het nummer 1722 voor niet-dringende interventies i.v.m. stormschade of wateroverlast geactiveerd.

Bel enkel de noodnummers 101 of 112 voor dringende noodhulp!

 

Het KMI voorspelt code ORANJE voor wind vanaf 13u. Volg de berichtgeving i.v.m. de storm op radio, televisie of online.

Stormschade?

Gebruik 112/101 enkel voor dringende noodhulp! Bij schade die het openbaar domein mogelijk belemmert en dus een risico inhoudt: vul het e-formulier van jouw brandweerzone in of bel het nummer 1722. Heb je schade geleden op privé-domein? Steek dan zelf de handen uit de mouwen of contacteer een gespecialiseerde firma.


Weet jij wat te doen bij stormweer om jezelf niet in gevaar te brengen?

Boodschap nummer 1: Blijf binnen!

Als je echt naar buiten moet, hou dan volgende adviezen in het achterhoofd:

 • Rijd vooral op hoofdwegen en vermijd trajecten door het bos.
 • Rijd nooit op wegen die onder water staan.
 • Schuil nooit onder een boom!
 • Parkeer jouw voertuig niet in de nabijheid van bomen.

Voor meer tips, check: https://www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/storm

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

 

In januari werkte Politiezone Noord rond enkele specifieke thema’s, waar we extra acties voor organiseerden. Het thema rond verkeer was fietsverlichting, het gerechtelijk thema diefstal in woningen, en rond overlast besteedden we extra aandacht aan de ijspiste in Kapellen en de cafés in onze zone. Ook de BOB-campagne liep nog tot eind januari. In februari focussen we opnieuw op drie thema's.

 We zien u graag

Tijdens de wintermaanden ben je als fietser maar beter goed zichtbaar in het verkeer. Verplaatsingen gebeuren vaak in het donker. Degelijke fietsverlichting zorgt er dan niet enkel voor dat je zelf ziet waar je fietst, maar ook (en vooral?) dat andere weggebruikers je opmerken.

In januari controleerden we 2052 fietsers, zowel kinderen, jongeren, als volwassenen. We werkten ook samen met scholen om kinderen en jongeren te stimuleren om fietsverlichting correct te gebruiken.

Wij hebben al verschillende jaren afspraken het Jeugdparket Antwerpen om jongeren tussen 12-15 jaar die bepaalde overtredingen begaan op een educatieve manier te ‘beboeten’. Bij ontbrekende of niet-werkende fietsverlichting krijgen ze een waarschuwing en sturen we een brief om de ouders op de hoogte te brengen. Wordt dezelfde jongere later nogmaals tegengehouden zal hij/zij een verkeersvormingsles moeten volgen. Bij een derde overtreding of als de persoon in kwestie niet komt opdagen voor de verkeersles, zal het Jeugdparket de jongere en de ouders uitnodigen en kan een alternatieve straf opgelegd worden.

In totaal waren 81 personen niet in orde met hun fietsverlichting. Daarvan waren 74 personen tussen 12 en 15 jaar. Zij vallen dus onder het project van de verkeerslesssen.

 


We zien u ook graag…

… correct parkeren in de blauwe zone. In de blauwe zone is het verplicht de parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen te leggen. Met een geldige parkeerschijf mag je max. 2 uur parkeren, te rekenen vanaf het uur dat werd aangeduid op de schijf. Hierrond deden we 9 acties en stelden we 147 overtredingen vast.

Afbeeldingsresultaat voor parkeerkaart

 

… de snelheidslimieten respecteren. In januari organiseerden we 14 dagen acties op 47 standplaatsen in Kapellen en Stabroek. 490 chauffeurs werden betrapt op het overtreden van de toegelaten snelheden.

 

Horen? Zien? Bellen!

De winter is altijd een gevoelige periode voor inbraken. Naast huizen zijn tuinhuisjes vaak een doelwit, omdat deze vaak minder goed afgesloten zijn en er ook veel waardevol (tuin)gerief ligt. Deze keer krijgt vooral de wijk Kapellenbos te maken met inbraken.

We hebben zoveel mogelijk extra capaciteit ingezet om de inbrekers een halt toe te roepen. Niet alleen de interventieteams, maar ook onze recherche, wijkagenten en de cavalerie van de federale politie bundelden de krachten. We pakten 1 verdachte op.

In februari blijven we hier uiteraard ook op focussen. Hoor je iets vreemds of zie je iets verdachts? Verwittig ons dan zo snel mogelijk! Bel onmiddellijk 101!Uitgaansoverlast

Eind december en begin januari hielden we extra toezichten aan de ijspiste en het winterdorp in Kapellen, en de bijhorende festiviteiten.

In samenwerking met andere controlediensten deden we een gerechtelijke actie in cafés in onze politiezone. We troffen verscheidene gebruikershoeveelheden verdovende middelen aan, en stelden pv’s op voor het overtreden van de wetgeving op deeltijdse arbeid, zwartwerk en mensenhandel.

 

Bob, altijd nul op

Naar goede gewoonte hebben we deelgenomen aan de BOB-campagne van deze winter. 1096 chauffeurs werden gecontroleerd op alcohol. Daarvan bliezen 15 personen positief en 7 personen alert, wat neerkomt op 2,01% positieve testen.Gemengde acties

Een gemengde actie richt zich niet specifiek op snelheid, alcohol, overlast, … Hier kunnen meerdere thema’s aan bod komen, afhankelijk van wie of wat zich aandient. Meerdere diensten werken hier ook samen, zoals de wijkagenten, het verkeersteam, de recherche, en natuurlijk het interventieteam. Zelfs de Nederlandse collega’s van de politie komen aan bod. We reden 2 gemengde patrouilles met een Nederlandse collega en namen deel aan een gerechtelijke actie op Nederlands grondgebied.

Tijdens andere gemengde acties stelden we pv’s op voor snelheidsovertredingen, namen we ademtesten af, controleerden we wagens op keuring en chauffeurs op rijbewijs, en controleerden we vrachtwagens op het respecteren van rij- en rusttijden, lading en het gebruik van de tachograaf.

 

In Februari …

… blijven we focussen op diefstallen in woningen. Gerelateerd aan verkeer komt deze maand het “zwaar vervoer” aan bod. We pakken ook overlast door hangjongeren aan. 


 

 

 

 

Wat te doen bij verlies/diefstal/vernietiging van je EID, kids-ID?

Je meldt zelf het verlies, de diefstal of de vernietiging van je kaart onmiddellijk aan Helpdesk DOC STOP om misbruik te voorkomen. Info via www. docstop.be

 

Je bezit een elektronische identiteitskaart of Kids-ID (Belg)

Je meldt je eerst aan bij het gemeentebestuur. Je krijgt een vervangdocument (bijlage 12 of bijlage 6)

Doorverwijzing naar politie gebeurt enkel:

 • in geval van diefstal;
 • in geval van verlies buiten de verblijfplaatsgemeente;
 • indien het gemeentehuis gesloten is.

Eventuele verlenging bijlage 12 of 6 kan enkel bij de gemeente, niet meer bij de politie.

 

Je bezit een vreemdelingenkaart of ander verblijfsdocument (niet-Belg)

Altijd doorverwijzing naar politie. De politie maakt de nodige documenten op.

 

ps: Sinds 01-06-2018 wordt de EID bij verlies of diefstal onmiddellijk geannuleerd. D.w.z. dat er geen schorsing meer is van de elektronische functies van het identiteitsdocument gedurende 7 dagen, maar wel een onmiddellijke intrekking van de elektronische functies. Dit wil zeggen dat je steeds een nieuw identiteitsdocument zal moeten aanvragen eens je aangifte deed van verlies, diefstal of vernietiging van je kaart.

 

Je bezit een Belgische reispas

 • In geval van verlies doe je aangifte bij de dienst Paspoorten van uw gemeente.
 • In geval van diefstal doe je aangifte bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente) en bij de dienst Paspoorten van uw gemeente.

 

Je bezit een rijbewijs (Belgisch en nationaal EU)

Altijd aangifte bij politie en opmaak document hernieuwing rijbewijs.

 

Meer info

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort/Verlies_of_diefstal

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/doc-stop-checkdoc/ 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/elektronische-vreemdelingenkaart/