Toename van het aantal speed pedelecs

Speed pedelecs komen steeds vaker voor in het verkeer.  Met deze snelle elektrische fiets kan je op een milieuvriendelijke manier grote(re) afstanden afleggen. Uiteraard gelden er ook een aantal verkeersregels voor bestuurders van speed pedelecs. Zo zijn zij eveneens verplicht om steeds hun snelheid en rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden. Dit wil zeggen dat ze rekening moeten houden met andere weggebruikers, weersomstandigheden, verkeersdrukte, zicht ,... 

Een goede kennis én toepassing van de verkeersregels door bestuurders van speed pedelecs bevordert de verkeersveiligheid. Bovendien groeit hiermee de positieve bejegening van deze vrij “nieuwe” vorm van verkeer in het straatbeeld.

Verplichtingen voor de bestuurder van een speed pedelec: 

  • Dragen van een valhelm
  • Minimumleeftijd: 16 jaar
  • Rijbewijs voor bromfiets (of hogere categorie van motorvoertuigen) bij hebben
  • COC (Certificaat van overeenstemming) voor de speed pedelec bij hebben
  • Speed pedelec ingeschreven bij DIV – Inschrijvingsbewijs bij hebben – nummerplaat op fiets
  • Verzekeringsbewijs motorrijtuig (verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid) bij hebben wanneer de motor autonoom kan werken zonder trappen

Snelheid en gedrag tegenover andere weggebruikers

Hou steeds rekening met de andere weggebruikers, in het bijzonder op het fietspad, maar ook op bijvoorbeeld een fietsostrade of fietssnelweg. Je bent niet alleen op de weg en je hoeft niet altijd en overal 45 km/u rijden! Hou bovendien verkeersborden en verkeersregels in het oog. Zo geldt bijvoorbeeld de maximumsnelheid van 30 km/u opgelegd door een verkeersbord of in een fietsstraat ook voor speed pedelec-bestuurders.


Plaats van de speed pedelec op de openbare weg

Waar mag of moet je rijden als bestuurder van een speed pedelec? 

Het gebruik van een gemengd voet- en fietspad (met verkeersbord D9 of D10) is ALTIJD VERBODEN!

Het gebruik van voorbehouden wegen door de speed pedelec-gebruiker wordt geregeld door verkeersborden overeenkomstig de door de wegbeheerder (bvb. de gemeente) gemaakte keuze.

Deze wegen mogen enkel worden gebruikt wanneer het verkeersbord dat effectief toelaat.

 

Politiezone Noord zal zowel voor Kapellen als voor Stabroek de grote fietsassen (her)bekijken om na te gaan waar speed pedelecs momenteel toegelaten/gewenst zijn. Vervolgens zullen eventuele aanpassingen uitgevoerd worden in samenspraak met de gemeentebesturen. 

 De speed pedelec is sinds 1 oktober 2016 opgenomen in het verkeersreglement. Er wordt verwacht dat de wetgeving i.v.m. de speed pedelecs in de toekomst nog zal wijzigen, o.a. op vraag van het Fietsberaad Vlaanderen. Zo denkt men o.a. aan een richtinggevende maximumsnelheid in het kader van een snelheidsbeleid op de fietsinfrastructuur. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd …

 

In het kader van de preventieweek tegen fietsdiefstal van de NMBS organiseren we opnieuw een fietslabelactie aan het station van Kapellen! Kom op dinsdag 23/04 langs tussen 15u30 en 18u30 om je fiets te laten labelen en ontvang een leuk gadget!

We brengen een label met je rijksregisternummer aan op je fiets. Dit brengt geen schade toe aan je fiets, is heel moeilijk verwijderbaar en zorgt ervoor dat jouw fiets minder interessant is voor een fietsdief. Bovendien kunnen we een gemerkte fiets sneller teruggeven aan de eigenaar bij het terugvinden.

Je kan ook elke donderdag tussen 9u00 en 12u00 langskomen op het politiebureau in Kapellen om je fiets te laten labelen, ook tijdens de vakanties. 
Nog geen momentje gevonden dat past? Maak even een afspraak en kom langs op het politiebureau in Kapellen (03/660.09.30) of Stabroek (03/660.09.70) wanneer het jou uitkomt!

PS: je fiets laten labelen is altijd gratis!

 

 

We hebben opnieuw een succesvolle middag fietslabelen achter de rug! Dinsdag stelden we ons op aan het station van Kapellen. Iedereen kon langskomen om zijn of haar fiets te laten labelen en zo beter te beveiligen tegen diefstal. Wie dat deed ontving een folder met preventietips en een leuke sleutelhanger of smiley :-).

NMBS + Politie

In samenwerking met de NMBS, die met de ‘preventieweek fietsdiefstal’ inzet op het verlagen van het aantal fietsdiefstallen aan stations, organiseerde Politiezone Noord gisteren een actie fietslabelen. We deden dit al enkele keren in het kader van de preventieweek en bij elke actie groeit het aantal bezoekers aan onze stand. Het prachtige weer zat er gisteren ongetwijfeld ook voor iets tussen. De acties worden door veel burgers heel positief onthaald.

Preventie

Een gelabelde fiets is minder interessant voor dieven en bovendien kunnen we een gestolen fiets aan de hand van het label sneller terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaar. Bovendien duurt het labelen maar een paar minuten en is het gratis.

Het is uiteraard belangrijk om je fiets altijd op slot te zetten met een degelijk slot. De NMBS kwam zelf een kijkje nemen en noteren welke fietsen in de fietsenstallingen aan het station goed op slot stonden.


Toekomstige acties

We zijn aanwezig op de Dorpsdag van Kapellen op 19 mei en voorzien daar ook de mogelijkheid om je fiets te laten labelen. We houden regelmatig labelacties, hou onze website en Facebookpagina in de gaten!

Je bent ook steeds welkom op het politiekantoor: elke donderdagvoormiddag in Kapellen of op afspraak in Kapellen en Stabroek. Bel even op 03 660 09 30 (Kapellen) of 03 660 09 70 (Stabroek) om een afspraak te maken.

 

 

 

Woensdag was er een Europese flitsmarathon, waar 26 landen aan deelnamen. Politiezone Noord nam naar goede gewoonte ook deel. We stelden onze flitswagen op op plekken verspreid over Kapellen en Stabroek en controleerden bijna 4000 voertuigen in de loop van de 24 uren waarin de flitsmarathon liep.

2,08% daarvan reed te snel. Ter vergelijking: in de provincie Antwerpen werden 117.413 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 3,54% te snel reden. In heel België werden 1.087.511 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden 29.450 bestuurders of 2,71% te snel.

Uitschieters in onze zone waren er op de Heidestraat-Noord, waar in de vroege ochtend 17,31% van de passanten betrapt werd op te snel rijden. Ook op het Laageind en op de Bonapartelaan lag het aantal snelheidsovertreders met ± 6% een stuk boven het gemiddelde van de zone. In de Bosdreef, waar we sinds enige tijd regelmatig de snelheid controleren om het respecteren van de snelheidsbeperking van 30 km per uur aan te moedigen, werd toch bijna 8% van de bestuurders geflitst.

Blijvend inzetten op snelheidscontroles werpt zijn vruchten af. We zien het aantal snelheidsovertreders bij elke flitsmarathon lichtjes dalen. We zien ook dat in de meeste gevallen het aantal bestuurders in overtreding een stuk lager ligt bij aangekondigde acties dan bij onze ‘losse’ flitsmomenten. Op de Bonapartelaan werd in maart nog 21,40% van de passanten geflitst. In de Bosdreef werd in maart nog 41,46% van de bestuurders betrapt op te hoge snelheid.

We zetten onverminderd in op verkeersveiligheid en sensibilisering, ook buiten de aangekondigde acties.