De zomer BOB-campagne is ongeveer 2/3e ver, tijd voor een tussentijdse evaluatie. Al twee maanden organiseren we extra alcoholcontroles verspreid over het grondgebied van Kapellen en Stabroek. Tot hier toe namen we 8 alerte en 7 positieve ademtesten af. Een dikke 4% had dus een glaasje te veel op. Dit betekent ook dat 96% van de bestuurders wél BOB was.

Na de campagne van vorige zomer eindigden we op een BOB-gehalte van 94% procent. We doen het dit jaar dus voorlopig beter. Er werden toen slechts 3 alerte ademtesten afgenomen, maar wel 20 bestuurders bliezen positief. In verhouding met de zomerbob van vorig jaar controleren we ook meer bestuurders. Momenteel zitten we al in de buurt van het eindcijfer van 2018.


De BOB-campagne loopt nog tot begin september.

 

Op het grondgebied van de gemeente Kapellen werden de afgelopen weken verschillende voorwerpen uit openbare wateren opgevist door zogenaamde “magneetvissers”. Er werd zelfs een explosief bovengehaald waarvoor ontmijningsdienst DOVO gevorderd werd. Om de openbare veiligheid te garanderen, werd beslist om een verbod uit te vaardigen voor het "magneetvissen" in de gemeente Kapellen.

De meeste van deze "vissers" zijn niet in het bezit van een legitimatiebewijs zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Zij beschikken dus niet over de nodige expertise om de gevaren voor de openbare veiligheid in te schatten.

In de gemeente Kapellen bevinden zich openbare wateren waar munitie kan bovengehaald worden (fort Ertbrand, antitankkanaal,...) . Wanneer dit door ongekwalificeerde personen zou gebeuren, kan dit de openbare veiligheid ernstig in gevaar brengen. Daarom werd een verbod uitgevaardigd om in wateren (plassen, kanalen, rivieren, waterlopen,…) de activiteiten van metaaldetectie en/of metaalophaling te ontplooien zonder in het bezit te zijn van het legitimatiebewijs/erkenning zoals voorzien in het Onroerend erfgoeddecreet d.d. 12/07/2013, bekrachtigd door het Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering d.d. 16/05/2014.

Sinds enkele weken prijst een firma zichzelf via de telefoon aan om in opdracht van de gemeente Stabroek een waterstaal te nemen van je kraantjeswater. De gemeente Stabroek of Pidpa heeft geen opdracht of samenwerking met deze firma. De firma probeert via deze truc een waterbehandelingstoestel te verkopen. Laat je niet vangen door verkoopstrucjes.

Weet goed wat je ondertekent! Vraag bedenktijd alvorens een overeenkomst of bestelbon te ondertekenen en informeer zo nodig bij Pidpa (0800 90 300) of bij de gemeente Stabroek (03 210 11 60) als hun namen worden misbruikt. Meer info over hoe Pidpa echt te werk gaat en deze praktijken vind je op de website van Pidpa. Zet nooit een handtekening onder een document waarin staat dat je de 'verkoper' hebt uitgenodigd om thuis langs te komen. Je loopt dan immers het risico om je recht om de koop-verkoop te herroepen binnen een termijn van 7 dagen te verliezen.

Klacht neerleggen tegen agressieve of misleidende marktpraktijken kan dit bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Ben je slachtoffer van twijfelachtige praktijken van een persoon (en niet van een betrouwbare onderneming) die bijvoorbeeld geld eist of met een list andere info heeft ontfutseld, doe dan aangifte bij ons. 

 

 

Bronnen: gemeente Stabroek, Pidpa, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

 

Onze flitscamera’s gaan niet op vakantie, de hardrijders blijkbaar ook niet. Op 17 en 18 juli 2019 hielden we snelheidscontroles op verschillende locaties in Stabroek. In totaal werden 932 voertuigen gecontroleerd. 94% daarvan hield zich aan de toegelaten snelheid. 57 bestuurders mogen een proces-verbaal in de bus verwachten.

Op het Hoogeind passeerden 617 voertuigen onze flitscamera, waarvan er 33 te snel reden. De hoogst gemeten snelheid hier was 83 km/uur (max. toegelaten 50 km/uur). In de Kerkstraat hielden 4 bestuurders zich niet aan de snelheidslimiet van 50 km/uur en hebben we een topsnelheid van 72 km/uur gemeten. Dit terwijl de Zomeravonden daar aan de gang waren en er veel mensen te voet of met de fiets op de been zijn.

Op Ettenhoven stelden we 6 overtredingen vast op 79 passanten en een topsnelheid van 111 km/uur waar 70 km/uur toegelaten is. Deze snelheidsduivel mag een boete en mogelijks rijverbod verwachten. In de Abtsdreef liepen 14 van de 135 gecontroleerde bestuurders tegen de lamp. Je mag er max. 50 km/uur rijden, de hoogst gemeten snelheid was 77 km/uur.

Aan het kruispunt Klinkaardstraat/Ertbrandstraat werd 11 keer een rood licht genegeerd tussen 8 en 17 juli 2019. Negeren van een rood licht is een overtreding van de derde graad en levert een boete van 174 euro op. 

 

  LOCATIE

#CONTROLES

#OVERTREDERS

TOPSNELHEID

  Hoogeind (max. 50)

617

33

83

  Kerkstraat (max. 50)

101

4

72

  Ettenhoven (max. 70)

79

6

111

  Abtsdreef (max. 50)

135

14

77

 

 

 

 

Woensdag 26 juni werd in Stabroek een groot verkeersproject afgetrapt: Stabroek 3050. Met dit actieplan wordt de verkeersveiligheid en –leefbaarheid in de Stabroekse wijken verbeterd. Wijk Putte was het eerst aan de beurt omdat hier een rioleringsproject werd afgerond.

 

Meer weten? www.stabroek.be/3050