Aangezien het ‘waterverbod’ in de provincie Antwerpen nogal wat reacties en vragen uitlokte, zat de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste op 26/07 opnieuw samen om de maatregelen te evalueren en verfijnen. De algemene boodschap is: spring spaarzaam en solidair om met water. Het (nieuwe) politiebesluit ondertekend door de gouverneur van Antwerpen op 26/7 is nu van kracht.


Spring steeds zuinig om met water!

Gouverneur Cathy Berx: “Je moet dit besluit zo interpreteren dat zuinig waterverbruik verzekerd moet kunnen blijven met het oog op de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van mens en dier.  Zeker in tijden van grote of aanhoudende hitte zoals nu. We hebben de maatregelen ook telkens afgewogen tegenover bestaande nood –en interventieplannen, en/of met het oog op een veilig verloop van sportmanifestaties, evenementen of festivals.

We vragen wel uitdrukkelijk aan iedereen om maximaal gebruik te maken van een ander type water dan drink/leidingwater, tenzij wanneer dit om de veiligheid en gezondheid van mens en dier noodzakelijk is.  Ook hier geldt weer: gebruik alle water, ongeacht herkomst, spaarzaam en doordacht.”

Onderstaande maatregelen zijn ook ingegeven door de zorg voor de goede ecologische toestand van onze onbevaarbare waterwegen. Evenals door het garanderen van de economische functie van de bevaarbare waterwegen.

Wat staat er nu in het aangepaste besluit?

Captatieverbod voor alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen: het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Maatregelen ter beperking van het waterverbruik:

1. Het is verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is en met uitzondering van de afkoelingsgelegenheden op publieke evenementen;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen, met uitzondering van zogenaamde speelfonteinen die bijdragen tot verkoeling;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het raam van land –en/of tuinbouwactiviteiten en particuliere voedselproductie in moes-of volkstuinen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in en door de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

2. Het is verboden om elk van bovenvermelde activiteit uit te voeren tussen 08:00u en 20:00u met om het even welk type van water, tenzij wanneer dit aantoonbaar noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering resp. uitoefening van taken en activiteiten van verenigingen, organisaties en besturen.

In voorkomend geval mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van ander dan water uit het publiek leidingnet, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de gezondheid van en de veiligheid voor mens en dier.

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van € 26 tot € 200 of met één van de straffen alleen.

CONCLUSIE:

 • de hierboven omschreven activiteiten zijn verboden met eender welk type water tussen 8.00 u en 20.00 u
 • de hierboven omschreven activiteiten zijn verboden met leidingwater 24 uur/dag
 • na 20.00 u en voor 8.00 u mag je dus wel ander water dan leidingwater gebruiken
 • het is dus toegestaan om de plantjes water te geven met een gieter. Hiermee geef je selectief water zonder dat er veel verloren gaat.

Water besparen, hoe doe ik dat?

Zorgzaam omgaan met water blijft de kernboodschap. Enkele tips:

 • Wees zuinig met alle water, ook het regenwater. Zo vermijd je te moeten overschakelen op drinkwater voor huishoudelijke toepassingen.
 • Probeer maximaal je water te hergebruiken. Voordat warm water uit de kraan komt, gaat er eerst koud water verloren. Vang dit op om planten water te geven of om groenten mee te wassen.
 • Laat alleen een volle wasmachine draaien. Wasmachines zijn grote water- en energieverbruikers

Meer waterbesparende tips? Kijk op https://www.vmm.be/tips/tips-bij-droogte

 

Bron: Politiebesluit gouverneur water 20180726

 
  
 

Elektrische fietsen zijn al een tijdje in opkomst. Ze lijken wel het ideale alternatief om vlot en ecologisch door ons drukke verkeer te geraken. Maar weet jij wat de onderlinge verschillen zijn tussen een elektrische fiets, een gemotoriseerde fiets en de nieuwere speed pedelecs? En aan welke regels ze zijn onderworpen?

Elektrische = gemotoriseerde fiets…

In feite lijken de elektrische fiets en de gemotoriseerde fiets nog het meest op een gewone fiets. Ze hebben dezelfde plaats op de rijbaan als de fiets en volgen dezelfde wegcode als de fiets. Het hoofddoel van de motor is trapondersteuning. Je moet dus zelf nog trappen, maar de motor helpt je waardoor je minder hard moet trappen om een hogere snelheid te behalen. Zowel de elektrische als de gemotoriseerde fiets zijn in snelheid beperkt tot 25 km/u.

…maar ook niet helemaal

Wat is dan het verschil tussen beide? Een elektrische fiets heeft, zoals de naam zegt, een elektrische hulpmotor. Een gemotoriseerde fiets kan met een elektrische motor of een motor met inwendige verbranding aangedreven worden. De laatste mag je pas vanaf 16 jaar besturen en in sommige gevallen is een verzekering verplicht. Een gemotoriseerde fiets moet ook een gelijkvormigheidsattest hebben, terwijl dat voor een ‘gewone’ elektrische fiets niet nodig is.

En de speed pedelec dan?

Deze versie van de elektrische fiets gaat nog iets verder. Hij beschikt eveneens over een elektrische hulpmotor die het trappen ondersteunt, maar wordt niet meer als een ‘gewone’ fiets aanzien. De speed pedelec kan snelheden tot 45 km/u halen en een helm en rijbewijs (categorie AM) zijn verplicht! Dit soort fiets is dan ook gelijkgesteld met de bromfiets klasse B en heeft dezelfde plaats op de rijbaan en volgt dezelfde wegcode als de bromfiets klasse B. Dit betekent dat je met een speed pedelec geen toegang hebt tot voetgangerszones en speelstraten (tenzij je er woont).

Net zoals bij de gemotoriseerde fiets moet de bestuurder minstens 16 jaar oud zijn, moet er een gelijkvormigheidsattest zijn en is een verzekering in sommige gevallen verplicht. Rij je met een speed pedelec, dan is ook een nummerplaat verplicht. Deze kan via het DIV of de verzekering verkregen worden.Drukbezette terrasjes, festivals, uitstapjes in eigen land, het WK voetbal,... Het belooft weer een onvergetelijke zomer te worden! Op al deze leuke feestjes moet BOB uiteraard ook van de partij zijn. Want BOB zorgt ervoor dat vrienden, kinderen, familie en collega’s  weer veilig thuis geraken.
 
BOB zijn, dat is bovendien eenvoudig. Dat is geen glaasjes of uren tellen. Nee, BOB zijn dat is vooraf plannen om geen druppel alcohol te drinken vóór het rijden of één van de alternatieven gebruiken om veilig terug naar huis te keren: de taxi, het openbaar vervoer, ter plaatse overnachten bij een vriend of in een tentje op de festivalcamping.

BOB-campagne

Ook dit jaar neemt politiezone Noord deel aan de zomerbobcampagne, die loopt van vrijdag 8 juni tot maandag 3 september 2018. Elke dag, op verschillende tijdstippen en plaatsen, voeren wij extra alcoholcontroles uit. Zorg er dus voor dat je altijd BOBt! 

Weekend zonder alcohol achter het stuur

Ter ondersteuning van de zomerbob loopt tijdens het eerste weekend ook de actie “Weekend zonder alcohol achter het stuur”. We organiseren nog extra controles op alcohol en drugs gedurende het hele weekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreekt een job bij de politie je aan? Het is niet gewoon een baan, het is een uitdaging! Dankzij de nieuwe ‘fast track’ kan je de uitdaging nu aangaan via een versnelde selectieprocedure.

De politieschool van de provincie Antwerpen en de Federale Rekruteringsdienst lanceren samen het project ‘fast track’. Dit betekent dat alle selectieproeven doorlopen worden binnen een tijdspanne van 1,5 week. De selectieprocedure vindt plaats van 20 tot en met 28 augustus 2018. Indien je geslaagd bent, start de opleiding op 1 oktober 2018 in Campus Vesta.

Ben je klaar om ervoor te gaan? Aarzel dan niet om je in te schrijven! Gebruik het algemeen inschrijvingsformulier én het inschrijvingsformulier ‘fast track’ en stuur dit door naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., samen met de nodige bijlagen (zie inschrijvingsformulier).

Een goede voorbereiding is onontbeerlijk om je slaagkans te vergroten. Je kan steeds contact opnemen met de infolijn van jobpol (0800 99 404) of een kijkje nemen op jobpol.be


Tijdens de zomer zijn er 12 letselongevallen per dag onder invloed van alcohol

Tijdens de zomer gebeuren per dag 12 verkeersongevallen waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol is. De vele festivals, sportmanifestaties en andere evenementen nodigen uit om een glas te drinken. Uit een enquête van Vias institute blijkt dat 1 op de 2 Belgische bestuurders op zomerfestivals alcohol drinkt terwijl ze nog met de auto moeten rijden. Een derde van de bevraagde chauffeurs houdt rekening met de wettelijke limiet, maar 1 op de 5 past zijn alcoholgebruik helemaal niet aan. De nieuwe BOB-zomercampagne, die op 8 juni 2018 van start gaat, wil hier verandering in brengen.

In 2017 gebeurden er in totaal 4209 verkeersongevallen onder invloed van alcohol. Dat wil zeggen dat in 11% van alle ongevallen waarbij iemand gewond raakte of om het leven kwam, een bestuurder onder invloed van alcohol was.

In de maanden juni, juli en augustus gebeuren er nog heel wat ongevallen onder invloed van alcohol. Er zijn vele muziekfestivals, culturele activiteiten en uiteraard ook grote sportmanifestaties die een massa volk op de been brengen. Uit een enquête van Vias institute blijkt dat 1 op de 2 Belgische bestuurders op zomerfestivals alcohol drinkt voordat ze met de auto terug naar huis keren. Een derde van de bevraagde chauffeurs houdt rekening met de wettelijke limiet, maar 1 op de 5 past zijn alcoholgebruik helemaal niet aan.

In 2011 werd er mede daarom voor de eerste keer een jaarlijks terugkerende BOB-zomercampagne georganiseerd. In 2010 vonden in totaal nog 1607 ongevallen onder invloed van alcohol plaats in de maanden juni, juli en augustus. In 2017 waren er dat nog 1094, ofwel een daling met 32%. Toch gebeuren in de zomer nog altijd 12 ongevallen per dag waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol is.

BOB … en trots erop

Ook na al die jaren blijft het nodig om te herhalen dat drinken en rijden niet samengaan. De BOB-campagne heeft één missie voor ogen: het aantal verkeersslachtoffers ten gevolge van alcohol blijvend laten dalen.

BOB zijn betekent voor 80% van de Belgische bestuurders dat je helemaal niet drinkt als je met de wagen bent. Maar het houdt net zo goed in dat je vooraf zorgt voor een veilig alternatief om thuis te geraken als je weet dat je gaat drinken. Dat kan door op voorhand een taxi te regelen, een hotel te reserveren of een traject met het openbaar vervoer uit te stippelen.

Een BOB denkt dus aan de veiligheid van zichzelf en van de andere weggebruikers. Zonder blozen mag je dan terecht uitdragen: BOB … en trots erop!

BOB Bende supportert mee

Samen met Assuralia en de Belgische Brouwers, sturen de VSV, Brussel Mobiliteit en AWSR de BOB Bende op pad.  

De BOB Bende gaat gedurende de hele zomer langs verschillende festivals, terrasjes en WK-events op zoek naar positieve verhalen van mensen die trots zijn om BOB te zijn. De verhalen kan je volgen op de Instagram- en Facebookpagina van BOB. De echte BOB’s kunnen bovendien een zonnebril verdienen met de slogan ‘Je verzekeraar is trots op BOB’.

Wie wil weten of zijn zaak of event BOB-proof is, kan dat met de checklist van de BOB Bende. Staan er BOBtails of andere  alcoholvrije dranken op de kaart? Is er voldoende info over het openbaar vervoer of over overnachtingsmogelijkheden in de buurt? Zijn er afspraken gemaakt met een taxidienst? Wie hoog scoort, maakt kans op de BOB Onderscheiding.

De BOB Bende is onder meer te vinden op Suikerrock, Brussels Summer Festival, Dranouter, La Fêtes de la Musique, Couleur Café, … en op lokale WK-events in Hasselt, Antwerpen, Brussel, Bergen en Luik. De volledige lijst vind je op bob.be. Daar vind je ook de recepten voor lekkere alcoholvrije BOBtails, en uiteraard alle info om steeds veilig thuis te geraken. BOB tref je deze zomer ook in het dagelijks verkeer, op de affiches langs de (auto)wegen in Vlaanderen en op de bussen van De Lijn. Evenzeer in Brussel rijden de MIVB-bussen gedurende de hele campagne in de zomerfrisse BOB-kleuren.

Vias institute is al meer dan 20 jaar de drijvende kracht achter BOB. Samen met zijn onmisbare partners, de Belgische Brouwers en Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, doen zij BOB leven in het Brussels Hoofdstedelijk, het Vlaams en het Waals Gewest.

Bron: www.bob.be